Εκπαιδευτικοί και σχολικοί ηγέτες

Υπάρχουν περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις του καθενός από αυτούς είναι τεράστιας σημασίας και η ποιότητα της διδασκαλίας τους επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη των μαθητών τους. Την ίδια στιγμή, οι απαιτήσεις για τον εκπαιδευτικό γίνονται περισσότερες και αλλάζουν, που σημαίνει ότι χρειάζεται υποστήριξη για να αναπτύσσει διαρκώς τις γνώσεις και δεξιότητές του. Είναι, λοιπόν, σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν επαγγελματική ανάπτυξη πολύ υψηλής ποιότητας, ξεκινώντας από την Αρχική Κατάρτιση Εκπαιδευτικών, συνεχίζοντας με την υποστήριξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και ακολούθως με ευκαιρίες Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.

Η ηγεσία διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των απαιτούμενων συνθηκών για την επιτυχία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τα συστήματα κατάρτισης. Οι σχολικοί ηγέτες - όρος που δεν περιορίζεται στους διευθυντές των σχολικών μονάδων - διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην αποτελεσματική σφυρηλάτηση δεσμών μεταξύ των σχολείων, των επιμέρους επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οικογενειών και του κόσμου της εργασίας και της τοπικής κοινότητας, πάντα με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων μαθησιακών επιδόσεων.

Σε αυτήν την ενότητα, θα βρείτε άρθρα και άλλα υλικά για το θέμα. για το θέμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να εξερευνήσετε άλλα θέματα, χρησιμοποιήστε το μενού στην κορυφή της σελίδας.

Πιο πρόσφατο περιεχόμενο

Σύνδεσμοι

Μάθετε για τις χρηματοδοτούμενες ευκαιρίες Erasmus+ για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα του eTwinning για συνεργασίες σχολείων

Ενημερωθείτε σχετικά με την Ομάδα εργασίας για τα σχολεία