Φυσικές επιστήμες και μαθηματικά (STEM)

Μαθηματική ικανότητα είναι η ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής της μαθηματικής σκέψης και γνώσης με στόχο την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων σε καταστάσεις της καθημερινότητας. Η ικανότητα στις φυσικές επιστήμες αφορά στην ικανότητα και τη διάθεση ερμηνείας του φυσικού χώρου αξιοποιώντας το σώμα των υφιστάμενων γνώσεων και την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης και του πειραματισμού, προκειμένου να επισημανθούν ερωτήσεις και να συναχθούν συμπεράσματα βασισμένα σε στοιχεία.

Οι φυσικές επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) εφαρμόζουν γνώσεις και διαδικασίες έρευνας για την καλύτερη κατανόηση και επενέργεια στον κόσμο γύρω μας.

Στην ενότητα αυτή, θα βρείτε άρθρα και άλλα υλικά σχετικά με το θέμα. Για να εξερευνήσετε άλλα θέματα, χρησιμοποιήστε το μενού στην κορυφή της σελίδας.

Πιο πρόσφατο περιεχόμενο

Σύνδεσμοι

Μάθετε για τις χρηματοδοτούμενες ευκαιρίες Erasmus+ για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα του eTwinning για συνεργασίες σχολείων