Πολυγλωσσία

Η διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι καίρια για να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να μετακινούνται, να εργάζονται και να μαθαίνουν ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα συμβάλει στην τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, αλλά και σε μια αμοιβαία κατανόηση άλλων χωρών και πολιτισμών. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τυχόν γλωσσικές ελλείψεις δεν παρεμποδίζουν τη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να συντονίζει τις προσπάθειες με τις εθνικές κυβερνήσεις, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι του στρατηγικού πλαισίου για τις γλώσσες, με παράλληλη υποστήριξη κατά τις δραστηριότητες του Erasmus+.

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Γλωσσών ενθαρρύνει και επιβραβεύει καινοτόμες πρακτικές στον τομέα της διδασκαλίας και μάθησης ξένων γλωσσών, σε οποιαδήποτε φάση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Τα έργα με Ευρωπαϊκή Ετικέτα Γλωσσών έχουν συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της καινοτόμας διδασκαλίας και μάθησης ξένων γλωσσών, σε όλη την Ευρώπη.

Σε αυτήν την ενότητα, θα βρείτε άρθρα και άλλα υλικά για το θέμα. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. H διαδικτυακή πύλη για τη γλωσσική πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης επίσης προσφέρει μια πληθώρα πόρων συναφών με το θέμα. Για να εξερευνήσετε άλλα θέματα, χρησιμοποιήστε το μενού στην κορυφή της σελίδας.

Πιο πρόσφατο περιεχόμενο

Σύνδεσμοι

Μάθετε για τις χρηματοδοτούμενες ευκαιρίες Erasmus+ για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα του eTwinning για συνεργασίες σχολείων