Αλφαβητισμός

Αλφαβητισμός είναι η ικανότητα επισήμανσης, κατανόησης, έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, αισθημάτων, γεγονότων και απόψεων τόσο προφορικά όσο και γραπτά. Προϋποθέτει την ικανότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας και επαφής με τρίτους, με ενδεδειγμένο και δημιουργικό τρόπο.

Ένας ορισμένος βαθμός αλφαβητισμού είναι απαραίτητος για την επιτυχή συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας. Οι ψηφιακές τεχνολογίες διευρύνουν τους τρόπους γραφής και ανάγνωσης, εμπλουτίζοντας παράλληλα τις πηγές πληροφόρησης, με τη χρήση οπτικού, ακουστικού/ηχητικού και ψηφιακού υλικού σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα και πλαίσια.

Στην ενότητα αυτή, θα βρείτε άρθρα και άλλα υλικά σχετικά με το θέμα. Για να εξερευνήσετε άλλα θέματα, χρησιμοποιήστε το μενού στην κορυφή της σελίδας.

Πιο πρόσφατο περιεχόμενο

Σύνδεσμοι

Μάθετε για τις χρηματοδοτούμενες ευκαιρίες Erasmus+ για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα του eTwinning για συνεργασίες σχολείων