Μαθησιακό περιβάλλον

Μαθησιακό περιβάλλον είναι η κουλτούρα αλλά και ο φυσικός περιβάλλων χώρος που δημιουργείται από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Περιλαμβάνει τους εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους των σχολικών εγκαταστάσεων, αλλά επίσης διαδικτυακούς χώρους και χώρους εκτός σχολείου.

Τα μαθησιακά περιβάλλοντα περιλαμβάνουν:

  • τους φυσικούς χώρους όπου πραγματοποιούνται μαθήματα - αίθουσες, στούντιο, αμφιθέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου - και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται άλλοι χώροι μάθησης: αυλόγυροι σχολείων, πολιτιστικοί χώροι της περιοχής (θέατρα, αίθουσες τέχνης, μουσεία), δημόσιοι εξωτερικοί χώροι,
  • χώρους εξ αποστάσεως μάθησης, όπου ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές δεν συνυπάρχουν σε φυσικό χώρο: το σπίτι, διαδικτυακοί χώροι συνεργασίας,
  • τον τρόπο ενσωμάτωσης διάφορων μαθησιακών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης, καθώς επίσης διαδικασίες διαχείρισης της τάξης,
  • κάθε περίπτωση όπου ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον βασικό συντονιστή, αλλά και τη συνδημιουργία υποστηρικτικών περιβαλλόντων με άλλο προσωπικό του σχολείου, επαγγελματίες εκτός σχολείου και γονείς,
  • συν-δημιουργία με τους μαθητές, ιδιαίτερα όσον αφορά την αίσθηση ασφάλεια, τη δημιουργικότητα και την ευημερία τους.

Πιο πρόσφατο περιεχόμενο

Σύνδεσμοι

Μάθετε για τις χρηματοδοτούμενες ευκαιρίες Erasmus+ για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα του eTwinning για συνεργασίες σχολείων