Μαθησιακό περιβάλλον

Μαθησιακό περιβάλλον είναι η κουλτούρα αλλά και ο φυσικός περιβάλλων χώρος που δημιουργείται από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Αναφέρεται στον τρόπο που διαφορετικές μαθησιακές προσεγγίσεις συνυφαίνονται, συμπεριλαμβανόμενης της αξιολόγησης, με άλλες διαδικασίες διαχείρισης της τάξης. Αναφέρεται στις αίθουσες όπου γίνονται τα μαθήματα, αλλά και στον τρόπο που δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται άλλοι χώροι μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί είναι οι βασικοί διευκολυντές, αλλά επίδραση για τη συν-δημιουργία του μαθησιακού περιβάλλοντος ασκούν επίσης άλλοι εργαζόμενοι του σχολείου και οι γονείς.

Στην ενότητα αυτή, θα βρείτε άρθρα και άλλα υλικά σχετικά με το θέμα. Για να εξερευνήσετε άλλα θέματα, χρησιμοποιήστε το μενού στην κορυφή της σελίδας.

Πιο πρόσφατο περιεχόμενο

Σύνδεσμοι

Μάθετε για τις χρηματοδοτούμενες ευκαιρίες Erasmus+ για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα του eTwinning για συνεργασίες σχολείων