Συμπεριληπτική εκπαίδευση και αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Τα μονοπάτια μάθησης κινδυνεύουν ποικιλοτρόπως από τον κατακερματισμό, με αποτέλεσμα τις χαμηλές επιδόσεις και τη δυνητική εγκατάλειψη του σχολείου. Οι μεταβάσεις από τη μία βαθμίδα στην άλλη και από τον έναν τύπο σχολείου σε άλλον αποτελούν μια στιγμή όπου είναι πιθανό να προκύψουν προβλήματα, αλλά και να αποκαλυφθούν συμπτώματα άλλων προβλημάτων. Ακόμα και η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί πρόβλημα για πολλούς νέους ανθρώπους.

Ένας στους δέκα νέους Ευρωπαίους εγκαταλείπει την εκπαίδευση ή την κατάρτισή του χωρίς να έχει κατακτήσει τις δεξιότητες και τα προσόντα που στην εποχή μας θεωρούνται απαραίτητα για την επιτυχημένη μετάβαση στην αγορά εργασίας και την ενεργή συμμετοχή στη σύγχρονη κοινωνία, γεγονός που συνεπάγεται ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ορισμένοι νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση: προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες ή εύθραυστη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, τα γνωρίσματα του εκπαιδευτικού συστήματος και το κλίμα στο σχολείο είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες στη διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της έλλειψης ενδιαφέροντος εκ μέρους του μαθητή. Τα μονοπάτια διέρχονται από διάφορους τρόπους μάθησης και ύπαρξης και αυτό μπορεί να είναι θετικό για τους μαθητές, αν τα μονοπάτια αυτά είναι ευέλικτα και οι γονείς και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές.

Χρειάζεται μια «ολιστική σχολική προσέγγιση», όπου ολόκληρη η σχολική κοινότητα (διευθυντικό προσωπικό σχολείων, προσωπικό, μαθητές και οικογένειες) συμμετέχει σε μια συνεκτική, συλλογική και συνεργατική δράση, σε στενή συνεργασία με εξωτερικές ομάδες ενδιαφερομένων και την ευρύτερη κοινότητα.

Σε αυτήν την ενότητα, θα βρείτε άρθρα και άλλα υλικά για το θέμα. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να εξερευνήσετε άλλα θέματα, χρησιμοποιήστε το μενού στην κορυφή της σελίδας.

Πιο πρόσφατο περιεχόμενο

Σύνδεσμοι

Μάθετε για τις χρηματοδοτούμενες ευκαιρίες Erasmus+ για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα του eTwinning για συνεργασίες σχολείων

Επισκεφτείτε τηνΕυρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία και ενημερωθείτε καλύτερα σχετικά με τις δράσεις που μπορείτε να αναλάβετε για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου