Εκπαίδευση και φροντίδα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία

Η εκπαίδευση και φροντίδα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία μπορούν να θέσουν τα θεμέλια για επιτυχία στη μετέπειτα ζωή του ατόμου σε επίπεδο μόρφωσης, ευημερίας, απασχολησιμότητας και κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερα για τα παιδιά από μη προνομιούχα στρώματα. Η Επιτροπή έχει σχεδιάσει προτεραιότητες για την εκπαίδευση και φροντίδα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία με στόχο την καλύτερη ποιότητα συστημάτων και υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτά από τη γέννηση έως την έναρξη της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης.

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε άρθρα και άλλα υλικά πάνω στο θέμα. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Για να εξερευνήσετε άλλα θέματα, χρησιμοποιήστε το μενού στην κορυφή της σελίδας.

Πιο πρόσφατο περιεχόμενο