Ψηφιακή ικανότητα

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρώπης θα επιταχυνθεί με την πρόοδο των νέων τεχνολογιών, όπως την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και την υπολογιστική νεφών. Όπως και οι προηγούμενες μείζονες τεχνολογικές πρόοδοι, η ψηφιοποίηση επηρεάζει τον τρόπο που ο κόσμος ζει, αλληλεπιδρά, σπουδάζει και εργάζεται. Για τον λόγο αυτό η δια βίου ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας καθίσταται σημαντική.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η κατάλληλη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση μπορεί να ωφελήσει τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης όσον αφορά σε όλες τις ικανότητες. Οι τάξεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν ολόκληρο κόσμο έρευνας, βιομηχανίας και άλλων πολιτισμών. Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να ενδυναμωθούν από τους διαδικτυακούς πόρους και τη συνεργασία. Η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και η χρήση αυτών μπορεί να σμικρύνει το μαθησιακό χάσμα μεταξύ μαθητών από προνομιούχα και μη προνομιούχα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Η εξατομικευμένη μάθηση, που περιλαμβάνει περισσότερες και διαφορετικές μορφές αξιολόγησης, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παρακίνηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς, τα σχολεία, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και άλλες ομάδες ενδιαφερομένων με μια ποικιλία διαδικτυακών εργαλείων και πόρων. Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε τα πιο πρόσφατα άρθρα, δημοσιεύσεις και άλλους πόρους σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το θέμα στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πιο πρόσφατο περιεχόμενο

Σύνδεσμοι

Μάθετε περισσότερα για τις χρηματοδοτούμενες από το Erasmus+ ευκαιρίες για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα του eTwinning για συμπράξεις σχολείων

Αρχεία Ψηφιακής Εκπαίδευσης (άρθρα από τον ιστότοπο του Open Education Europa)

Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων

Έργο SELFIE