Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση

Οι νέοι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πλήρη συνείδηση και σεβασμό για τον τρόπο που επικοινωνούνται ιδέες και νοήματα και εκφράζονται δημιουργικά σε διαφορετικούς πολιτισμούς και μέσω διάφορων μέσων επικοινωνίας. Σε αυτά συγκαταλέγονται: έντυπα κείμενα (βιβλία, περιοδικά), ιστοσελίδες, θέατρο, ταινίες, χορός, τέχνη και σχέδιο, παιχνίδια και μουσική.

Ο χρόνος που περνούν στο σχολείο αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία για τους νέους, προκειμένου να αναπτύξουν την αίσθηση της πολιτισμικής ταυτότητας. Χρειάζονται τις κατάλληλες δεξιότητες για να εκφράζουν και να ερμηνεύουν δημιουργικά τις ιδέες, τις εμπειρίες και τα συναισθήματα με ενσυναίσθηση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ενός φάσματος διαδικασιών (συμπεριλαμβανομένης της διαθεματικής μάθησης) και ποικίλων μέσων επικοινωνίας, όχι μόνο των παραδοσιακών «τεχνών».

Τα σχολεία θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με εξωτερικούς οργανισμούς, προκειμένου να δημιουργήσουν ποικίλες μαθησιακές εμπειρίες.

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε άρθρα και άλλα υλικά πάνω στο θέμα. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να διερευνήσετε άλλα θέματα, χρησιμοποιήστε το μενού στο πάνω μέρος της σελίδας.

Πιο πρόσφατο περιεχόμενο