Κατάλογος μαθημάτων

O Κατάλογος Μαθημάτων περιέχει μαθήματα επαγγελματικής ανάπτυξης σχεδιασμένα ειδικά για εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό σχολικών μονάδων.

Επικουρικά υλικά για τα εργαλεία Erasmus+

Όλοι οι οργανισμοί είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν τις επιμορφωτικές σειρές μαθημάτων τους που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό της σχολικής εκπαίδευσης, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών για τα μαθήματα που περιέχονται στον παρόντα κατάλογο.

9999 αποτελέσματα

Mastering Soft skills and Growing Emotional Intelligence using Mindfulness

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.01.2020
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 0/5

Teaching the fun way in the digital era

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.01.2020
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 0/5

Innovations in Language Teaching Methodology

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.01.2020
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 0/5

Successful Teaching in a Mixed Ability Classroom

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.01.2020
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 0/5

Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.01.2020
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 0/5

Strategies for Reducing Early School Leaving

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.01.2020
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 0/5

Stress Management and Burnout Prevention

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.01.2020
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 5/5

Improving English Language Skills

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.01.2020
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 5/5

Using Technology in the Classroom

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.01.2020
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 5/5

Game Based Learning

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.01.2020
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 5/5

Enhancing Motivation Strategies in the Contemporary Classroom

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.01.2020
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 5/5

Creativity in the Classroom and Different Ways of Displaying It

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.01.2020
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 5/5

Classroom Management Strategies and Effective Teaching Techniques

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.01.2020
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 0/5

Special Needs in Education

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.01.2020
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 5/5

Preventing Bullying in Schools

Ιανουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 25.01.2020 » 31.12.2019
Κροατία
Erasmus+ Courses Croatia

Rating: 0/5

Developing a European Dimension in your School

Ιανουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 26.01.2020 » 01.02.2020
Ηνωμένο Βασίλειο
MERGANSER CONSULTING LTD

Rating: 4/5

Creative Methods In Special Needs Education (2 week course in Tenerife)

Ιανουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 26.01.2020 » 06.02.2020
Ισπανία
Pricalica

Rating: 0/5

Drama In Education: A Holistic Approach To Teaching With Drama Techniques (2 week course in Tenerife)

Ιανουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 26.01.2020 » 06.02.2020
Ισπανία
Pricalica

Rating: 0/5

Drama In Education: A Holistic Approach To Teaching With Drama Techniques (7 days course in Tenerife)

Ιανουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 26.01.2020 » 01.02.2020
Ισπανία
Pricalica

Rating: 0/5

TICO Training. Teaching is Innovation, Communication and Outdoor education

Ιανουάριος 2020 (3 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 26.01.2020 » 02.02.2020
Ιταλία
CTE Closer To Europe Network

Rating: 5/5