Κατάλογος μαθημάτων

O Κατάλογος Μαθημάτων περιέχει μαθήματα επαγγελματικής ανάπτυξης σχεδιασμένα ειδικά για εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό σχολικών μονάδων.

Επικουρικά υλικά για τα εργαλεία Erasmus+

Όλοι οι οργανισμοί είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν τις επιμορφωτικές σειρές μαθημάτων τους που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό της σχολικής εκπαίδευσης, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών για τα μαθήματα που περιέχονται στον παρόντα κατάλογο.

9999 αποτελέσματα

Project-Based Learning to Enhance Key Competences

Σεπτέμβριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 28.09.2020 » 04.11.2020
Βέλγιο
Teacher Academy by School Education Gateway

Rating: 0/5

Outdoor education – involve students in outdoor learning experiences (GIBRALTAR 9)

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 11.07.2020 » 19.07.2020
Ισπανία
DOMINOU ASSOCIATION

Rating: 0/5

FACING BEHAVIOURAL PROBLEMS –Indiscipline, racism and bullying in the classroom (6-day)

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 11.07.2020 » 16.07.2020
Κύπρος
F.G.G. EDUCULTURE CENTER OF EDUCATION

Rating: 0/5

Behavioral and cognitive practices in the field of museum-related adult education

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 11.07.2020 » 16.07.2020
Κύπρος
F.G.G. EDUCULTURE CENTER OF EDUCATION

Rating: 0/5

1-week Immersion course in France (VARIOUS LOCATION) for Primary teachers

Ιούλιος 2020 (3 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 11.07.2020 » 18.07.2020
Γαλλία
LFEE Europe

Rating: 0/5

FACING BEHAVIOURAL PROBLEMS –Indiscipline, racism and bullying in the classroom (6-day)

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 11.07.2020 » 16.07.2020
Κύπρος
F.G.G. EDUCULTURE CENTER OF EDUCATION

Rating: 0/5

Quality EU Project Management – Erasmus+ - Quality and efficiency for your international projects!

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 11.07.2020 » 19.07.2020
Ισπανία
DOMINOU ASSOCIATION

Rating: 0/5

Non formal for inclusion – using non formal education methods to foster inclusion

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 11.07.2020 » 19.07.2020
Ισπανία
DOMINOU ASSOCIATION

Rating: 0/5

Harmony and learning! - Promoting harmony through class management and mediation techniques to reduce early school leaving

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 11.07.2020 » 19.07.2020
Ισπανία
DOMINOU ASSOCIATION

Rating: 0/5

Vitamin C boosts education! - coaching, the non-formal education method to bring out the best from your learners.

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 11.07.2020 » 19.07.2020
Ισπανία
DOMINOU ASSOCIATION

Rating: 0/5

Spice up formal education! – Non-formal education to improve the learners’ motivation.

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 11.07.2020 » 19.07.2020
Ισπανία
DOMINOU ASSOCIATION

Rating: 0/5

European project management and design for teachers, headmasters and educators

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 12.07.2020 » 18.07.2020
Ιταλία
ELA (formerly IFOM)

Rating: 0/5

Drama In Education: A Holistic Approach To Teaching With Drama Techniques (2 week course in Pula)

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 12.07.2020 » 23.07.2020
Κροατία
Pricalica

Rating: 0/5

Technology And Media In Education (2 weeks course in Pula)

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 12.07.2020 » 23.07.2020
Κροατία
Pricalica

Rating: 0/5

TICO Training. Teaching is Innovation, Communication and Outdoor education

Ιούλιος 2020 (3 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 12.07.2020 » 19.07.2020
Ιταλία
CTE Closer To Europe Network

Rating: 0/5

TAG201 Training for Teachers of Ancient Greek (Athens)

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 12.07.2020 » 25.07.2020
Ελλάδα
NEOHEL - A. Georgantzi E.E.

Rating: 0/5

.Time to Become a 21st Century Teacher & New Teaching Methodologies to Motivate Creativity and Innovation in The Classroom

Ιούλιος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 12.07.2020 » 18.07.2020
Δημοκρατία της Τσεχίας
Inanlı Language Center

Rating: 0/5

CLIMATE CARES! EDUCATION FOR A BETTER ENVIRONMENT - ALICANTE, SPAIN

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 12.07.2020 » 18.07.2020
Ισπανία
PMS ERASMUS PLUS

Rating: 0/5

Training ON Gender: 
Coeducation and Feminism is the key - Alicante, Spain

Ιούλιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 12.07.2020 » 18.01.2020
Ισπανία
PMS ERASMUS PLUS

Rating: 0/5

EMOTIONAL COMPETENCES. Understanding and development for educators and students

Ιούλιος 2020 (4 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 12.07.2020 » 19.07.2020
Ιταλία
CTE Closer To Europe Network

Rating: 0/5