Κατάλογος μαθημάτων

O Κατάλογος Μαθημάτων περιέχει μαθήματα επαγγελματικής ανάπτυξης σχεδιασμένα ειδικά για εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό σχολικών μονάδων.

Επικουρικά υλικά για τα εργαλεία Erasmus+

Όλοι οι οργανισμοί είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν τις επιμορφωτικές σειρές μαθημάτων τους που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό της σχολικής εκπαίδευσης, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών για τα μαθήματα που περιέχονται στον παρόντα κατάλογο.

9999 αποτελέσματα

Formative Assessment in Practice – Shaping Student Learning

Μάρτιος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 16.03.2020 » 15.04.2020
Βέλγιο
Teacher Academy by School Education Gateway

Rating: 0/5

Learning in the Natural Environment

Φεβρουάριος 2020 (3 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 28.02.2020 » 06.03.2020
Ηνωμένο Βασίλειο
Amber Initiatives

Rating: 0/5

Finnish Approach to Pupil’s Wellbeing: How to Bring More Activity, Fun and Joy to Classroom - Oulu

Φεβρουάριος 2020 (6 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 28.02.2020 » 05.03.2020
Φινλανδία
Europass Teacher Academy

Rating: 0/5

The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom - Verona

Φεβρουάριος 2020 (6 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 28.02.2020 » 05.03.2020
Ιταλία
Europass Teacher Academy

Rating: 0/5

Support for Children with Special Educational Needs

Φεβρουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 28.02.2020 » 08.03.2020
Ηνωμένο Βασίλειο
Amber Initiatives

Rating: 0/5

Racism, Prejudice, and Discrimination

Φεβρουάριος 2020 (3 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 28.02.2020 » 07.03.2020
Ηνωμένο Βασίλειο
Amber Initiatives

Rating: 0/5

**Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning

Φεβρουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 29.02.2020 » 06.03.2020
Ισπανία
CERVANTES TRAINING

Rating: 0/5

2018: 24-30 November- Coaching In Educational Contexts To Reduce Early School Leaving

Φεβρουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 29.02.2020 » 06.03.2020
Ισπανία
CERVANTES TRAINING

Rating: 5/5

2020: 21-27 November -Coaching in educational contexts to reduce early school leaving

Φεβρουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 29.02.2020 » 06.03.0020
Ισπανία
CERVANTES TRAINING

Rating: 0/5

**Coaching: a Powerful Tool in Education

Φεβρουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 29.02.2020 » 06.03.2020
Ισπανία
CERVANTES TRAINING

Rating: 0/5

**CLIL Methodology for Teachers

Φεβρουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 29.02.2020 » 06.03.2020
Ισπανία
CERVANTES TRAINING

Rating: 0/5

2020 29 Feb-6 March Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning

Φεβρουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 29.02.2020 » 06.03.2020
Ισπανία
CERVANTES TRAINING

Rating: 0/5

**Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning

Φεβρουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 29.02.2020 » 06.03.2020
Ισπανία
CERVANTES TRAINING

Rating: 0/5

**Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning**

Φεβρουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 29.02.2020 » 06.03.2020
Ισπανία
CERVANTES TRAINING

Rating: 0/5

Creativity In Teaching And Learning Using Ict: The Digital Classroom

Φεβρουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 29.02.2020 » 06.03.2020
Ισπανία
CERVANTES TRAINING

Rating: 4/5

READING THE CITY- Using the city as a resource in teaching and learning (6-day)

Φεβρουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 29.02.2020 » 05.03.2020
Κύπρος
F.G.G. EDUCULTURE CENTER OF EDUCATION

Rating: 0/5

GEN: General English for Educators, Teachers, and Professionals Galway

Φεβρουάριος 2020 (3 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 29.02.2020 » 14.03.2020
Ιρλανδία
World Wide Qualifications

Rating: 0/5

CLIL: Integrated Teaching through English

Φεβρουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 29.02.2020 » 05.03.2020
Κύπρος
F.G.G. EDUCULTURE CENTER OF EDUCATION

Rating: 0/5

READING THE CITY- Using the city as a resource in teaching and learning (6-day)

Φεβρουάριος 2020 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 29.02.2020 » 05.03.2020
Κύπρος
F.G.G. EDUCULTURE CENTER OF EDUCATION

Rating: 0/5

CLIL in Spanish Schools: policy, best practice and impact (VARIOUS LOCATION)

Φεβρουάριος 2020 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 29.02.2020 » 07.03.2020
Ισπανία
LFEE Europe

Rating: 0/5