Κατάλογος μαθημάτων

O Κατάλογος Μαθημάτων περιέχει μαθήματα επαγγελματικής ανάπτυξης σχεδιασμένα ειδικά για εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό σχολικών μονάδων.

Επικουρικά υλικά για τα εργαλεία Erasmus+

Όλοι οι οργανισμοί είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν τις επιμορφωτικές σειρές μαθημάτων τους που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό της σχολικής εκπαίδευσης, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών για τα μαθήματα που περιέχονται στον παρόντα κατάλογο.

9999 αποτελέσματα

Embracing Language Diversity in Your Classroom - 2021 Edition

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 20.09.2021 » 27.10.2021
Βέλγιο
Teacher Academy by School Education Gateway

Rating: 0/5

Building a School Digital Strategy with the SELFIE Tool

Οκτώβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 25.10.2021 » 01.12.2021
Βέλγιο
Teacher Academy by School Education Gateway

Rating: 0/5

Citizenship and youth participation

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 19.09.2021 » 25.09.2021
Πολωνία
KRAKOWSKIE FORUM EDUKACJI

Rating: 0/5

Contextual Wellbeing and Mindfulness

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 19.09.2021 » 26.09.2021
Γερμανία
Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte

Rating: 0/5

Maximising Impact in Teaching and Learning

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 19.09.2021 » 26.09.2021
Γερμανία
Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte

Rating: 0/5

Digital Tools for Teaching and Learning

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 19.09.2021 » 26.09.2021
Γερμανία
Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte

Rating: 0/5

Growing International Mindedness

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 19.09.2021 » 26.09.2021
Γερμανία
Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte

Rating: 0/5

Academic Coaching

Σεπτέμβριος 2021 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 19.09.2021 » 25.09.2021
Τουρκία
Cengiz Egitim Proje Turizm Danismanlik Ltd. Sti

Rating: 0/5

Next Generation Learning – Ansätze für hybrides Lehren und Lernen in Friesland, Niederlande

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 19.09.2021 » 24.09.2021
Ολλανδία
Gesellschaft für Europabildung

Rating: 0/5

Maker Education: An Innovative Approach for English and CLIL Teachers

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 19.09.2021 » 25.09.2021
Πολωνία
KRAKOWSKIE FORUM EDUKACJI

Rating: 0/5

Integration and inclusion for disadvantage students

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 19.09.2021 » 02.10.2021
Ιταλία
Europe for all

Rating: 0/5

Course for Physical Education Teachers - Dublin

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 19.09.2021 » 26.09.2021
Ιρλανδία
InterEducation

Rating: 0/5

Creative education by Lego robots

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 19.09.2021 » 25.09.2021
Πολωνία
KRAKOWSKIE FORUM EDUKACJI

Rating: 0/5

Italian language for teachers – “How to talk and teach about Europe”

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 19.09.2021 » 25.09.2021
Πολωνία
KRAKOWSKIE FORUM EDUKACJI

Rating: 0/5

English language for teachers – “How to talk and teach about Europe”

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 19.09.2021 » 25.09.2021
Πολωνία
KRAKOWSKIE FORUM EDUKACJI

Rating: 0/5

Think global, act local

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 19.09.2021 » 25.09.2021
Πολωνία
KRAKOWSKIE FORUM EDUKACJI

Rating: 0/5

Designing CLIL – Content and Language Integrated Learning

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 20.09.2021 » 24.09.2021
Ελλάδα
IDEC S.A.

Rating: 0/5

Digital Storytelling - 5 Days Course in Dublin

Σεπτέμβριος 2021 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 20.09.2021 » 24.09.2021
Ιρλανδία
InterAct

Rating: 0/5

Using E-Learning Platforms - Prague, Czech Republic

Σεπτέμβριος 2021 (1 συνεδρία)
Επόμενη συνεδρία: 20.09.2021 » 24.09.2021
Δημοκρατία της Τσεχίας
ITC International

Rating: 0/5

Coaching and Taking a Coaching Approach in Education - 10 Days Course in Larissa

Σεπτέμβριος 2021 (2 συνεδρίες)
Επόμενη συνεδρία: 20.09.2021 » 01.10.2021
Ελλάδα
InterAct

Rating: 0/5