Creative Methods In Special Needs Education (7 days course in Barcelona)

Rating: 5/56 χρήστες

This course is aimed at those who are interested in integration and inclusion and the use of creative, artistic and game based methods in special needs education. More details about the course are available on the course webpage.

Διοργανωτής σεμιναρίου
Pricalica
Τοποθεσία
Barcelona, Ισπανία


Επικοινωνήστε με τον φορέα

Επερχόμενες συνεδρίες

22.10.2023 > 28.10.2023
04.02.2024 > 10.02.2024
28.07.2024 > 03.08.2024
06.10.2024 > 12.10.2024

Προβολή προηγούμενων περιόδων σύνδεσης

Βαθμολογία και κριτική

Οι κριτικές προέρχονται αποκλειστικά από επαληθευμένους συμμετέχοντες του κύκλου μαθημάτων μέσω του Εργαλείου Κινητικότητας - Mobility Tool+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν πήρατε μέρος στον κύκλο μαθημάτων, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το Mobility Tool+ για την υποβολή κριτικής. Αν ο κύκλος μαθημάτων δεν έχει ακόμα καταχωριστεί στο Mobility Tool+, μπορείτε να δώσετε στον συντονιστή του έργου σας τον παρακάτω αναγνωριστικό αριθμό του κύκλου μαθημάτων: 71279.

Experiența Erasmus a fost utilă și plăcută, cursul la care am participat fiind bine structurat, implicând o serie de activități interactive, jocuri și metode bazate pe Process Drama, studii de caz, prezentări, dezbateri și lucrul în echipă. Furnizorul de curs a răspuns prompt solicitărilor noastre, organizând bine activitățile și oferind suportul necesar la nevoie. Trainerul cursului a dovedit profesionalism, flexibilitate, deschidere și a realizat un climat pozitiv pe perioada cursului, punând la dispoziția participanților informații și materiale utile referitoare la conceptele abordate.

Μετάφραση (Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)

Experiența de a participa la acest curs, aș descrie, ca fiind minunată. Am învățat noi tehnici și metode creative pe care le putem aplica și adapta în funcție de nevoile elevilor noștri beneficiari, printre preferatele mele se numără: mindfullness, precess drama și o multitudine de jocuri. Consider ca a fost util faptul că a fost organizat cursul preponderent interactiv, iar trainer-ul nostru Elana (un cuvânt potrivit pentru a o descrie, este superlativ), a facilitat nu doar o învățare tehnică a unor metode ci le-am experimentat in vivo fiecare dintre participanți, ne-am cunoscut cultura fiecărei țări, modul în care funcționează și sunt organizate Centrele în care lucrăm cu copii cu CES. Am primit resurse bibliografice, pentru a ne completa cunoștințele și în viitor, cât și deschiderea Elanei de a meține legătura. De asemenea, am cunoscut colegi din Macedonia/Slovenia,cât și practicile acestora și a instituțiilor în care lucrează, ne-au inspirat ca echipa și vom aplica din practicile lor în procesul de lucru cu copilașii centrului nostru, am stabilit și o colaborare viitoare în proiectele organizate de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Paul Popescu Neveanu. Competențele dobândite în urma acestui training sunt: aptitudini profesionale - înțelegerea modului în care activitățile bazate pe artă, social și jocuri pot îmbunătăți dezvoltarea factorilor de sprijin; învățarea abordărilor centrate pe elev în contextul educației cu nevoi speciale, cum ar fi învățarea bazată pe sarcini și învățarea bazată pe rezolvarea de probleme într-un context fictiv al "process drama"; îmbunătățirea înțelegerii potențialelor simulări și a jocurilor de rol pentru integrare, incluziune și învățare; aptitudini organizaționale - stabilirea unor parteneriate, lucrul în echipă; aptitudini sociale - creativitate, negociere, colaborararea cu colegii din Macedonia/ Slovenia. De asemenea, ne-am bucurat de excursia organizată de furnizorul cursului la Mănastirea Montserrat.

Μετάφραση (Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)

- interactive games to stimulate attention and memory -discussion on the educational systems of the participating countries with an emphasis on special educationI discovered new ways to integrate drama into education terapy. -interactive cross-knowledge games that can be introduced into educational activities - case studies bassed on process drama -mindfulness exercises that can be used in activities with children -social, artistic activities based on games that improve the development of the support factor mime relationship games - identification of risks, factors and barriers to integration and inclusion from a theater perspective - introduction of theatrical techniques in educational activities - educational activity created based on theatrical techniques

Μετάφραση (Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)

Cursul la care am participat a fost foarte bine structurat, axându-se pe diferite metode pe care le putem utiliza și adapta în procesul de învățare cu copiii cu CES. Furnizorul de curs a fost mereu disponibil și promp în a oferi informațiile necesare participării noastre la curs precum și în a ne clarifica unele nelămuriri avute în legătură cu acest curs, cu participarea la curs în situația pandemică.

Μετάφραση (Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)

Cursul a fost bine structurat și s-a desfășurat conform programului stabilit anterior. Formatoarea cursului a transmis clar informațiile despre metodele creative și a aplicat cunoștințele în funcție de contextul în care ne aflam fiecare dintre noi, dând exemple de posibile activități pentru fiecare dintre noi (profesor psihopedagog, profesor educator, profesor de psihopedagogie specială). De asemenea, formatoarea cursului a realizat în prima zi activități de cunoaștere și a facilitat discuțiile la nivel de grup astfel încât pe tot parcursul cursului am putut împărtăși din experiențele profesionale cu participanții din Macedonia de Nord și participanții din Slovenia, beneficiind astfel în cadrul cursului și de un schimb de experiențe benefic profesiei mele. Cursul a răspuns nevoile de formare pe care le aveam și anume, de a-mi dezvolta competențe pentru utilizarea metodelor creative în lucrul cu elevii cu CES din școala în care îmi desfășor activitatea. În timpul cursului, teoria a fost îmbinată cu practica: de exemplu, după prezentarea tehnicilor și metodelor, am avut ca exercițiu planificarea unei activități folosind metodele învățate, adaptată la caracteristicile elevilor cu care lucrez. După planificarea activității, a trebuit să prezint activitatea și am primit feedback de la colege și de la formator.

Μετάφραση (Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)

In cadrul acestei mobilitati am avut oportunitatea de a participa la un curs bine structurat si care s-a desfasurat conform programului mentionat anterior. Formatoarea cursului a organizat eficient activitatile, astfel incat informatiile teoretice sa se imbine armonios cu cele practice, dand sens si aplicabilitate obiectivelor cursului. Participarea la acest curs mi-a oferit oportunitatea de a-mi perfectiona competentele si abilitatile profesionale, de a pune accent deosebit pe schimbul de experienta cu ceilalti participanti din Slovenia si Macedonia de Nord, precum si de a exersa comunicarea in limba engleza. In cadrul cursului formatoarea a furnizat idei creative si resurse practice pentru implementarea cu succes a metodelor creative in educatia copiilor cu nevoi speciale in diferite contexte. Acest curs, prin metodele creative abordate, a adus plusvaloare in activitatea desfasurata la clasa, raspunzand nevoilor si asteptarilor mele ca profesor-educator. A fost o saptamana plina de experiente pozitive, de cunostinte si emotii impartasite cu alti profesionisti din domeniul educatiei speciale.

Μετάφραση (Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)

Διοργανωτής

Pricalica
Pricalica
Rating: 5/530 χρήστες

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον πάροχο των μαθημάτων εδώ ή χρησιμοποιώντας τα επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται (π.χ. ιστοσελίδα)
Άλλα μαθήματα που προσφέρονται από τον ίδιο πάροχο
Υποστηρικτικά υλικά Χρειάζεστε βοήθεια και/ή επιπλέον πληροφορίες; Συμβουλευτείτε τη σελίδα των Υποστηρικτικών Υλικών!