Προτείνετε περιεχόμενο

Έχετε ενδιαφέρον περιεχόμενο που θα θέλατε να δείτε δημοσιευμένο στο School Education Gateway; Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικτυακή αίτηση για να μας στείλετε προτάσεις σε επίπεδο περιεχομένου. Πριν τη στείλετε, σας παρακαλούμε να ρίξετε μια ματιά στους τύπους περιεχομένου και τα θέματα του μήνα. Αν επιθυμείτε να προτείνετε περιεχόμενο για κάποιο συγκεκριμένο θέμα του μήνα, σας παρακαλούμε να στείλετε την πρότασή σας τρεις μήνες νωρίτερα. Δυστυχώς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να δημοσιεύσουμε όλα τα προτεινόμενα υλικά, αλλά η ομάδα που έχει αναλάβει την επιμέλεια εξετάζει όλες τις προτάσεις και θα πληροφορεί τους αποστολείς αν το υλικό έχει επιλεγεί προς δημοσίευση. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα επεξεργασίας κάθε υποβληθέντος υλικού πριν τη δημοσίευσή του.

Για ερωτήσεις γενικής φύσης, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη συνήθη αίτηση επικοινωνίας.

Για να δείτε τη σελίδα αυτή, πρέπει να έχετε συνδεθεί. Παρακαλούμε πατήστε για να συνδεθείτε.