eTwinning: η κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη

Το eTwinning είναι η κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για το eTwinning και πώς να συμμετάσχετε εδώ!

Τι είναι το eTwinning;

Το eTwinning είναι η κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη. Το eTwinning προσφέρει μια πλατφόρμα για προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκονόμους κ.λπ.) που εργάζεται σε κάποιο σχολείο μίας από τις συνεργαζόμενες Ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να συμμετέχουν, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να εκπονούν έργα, να μοιράζονται και, εν ολίγοις, να αισθανθούν κομμάτι της πιο συναρπαστικής κοινότητας μάθησης στην Ευρώπη.

Το eTwinning προάγει τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για σχολεία. Το eTwinning επίσης προσφέρει ευκαιρίες δωρεάν και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω διαδικτύου για εκπαιδευτικούς.

Από το 2005, στο eTwinning έχουν συμμετάσχει χιλιάδες εργαζόμενοι σε σχολεία, που αριθμούν σήμερα (τον Νοέμβριο του 2016) περισσότερα από 400.000 ενεργά μέλη και πάνω από 50.000 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη! 

Το eTwinning χρηματοδοτείται από το Erasmus+, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό. Το eTwinning συντονίζει η Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης, που λειτουργεί στο πλαίσιο του European Schoolnet, και υποστηρίζεται σε εθνικό επίπεδο από 37 Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης.

Συνεργατικά διαδικτυακά έργα

Στην καρδιά του eTwinning βρίσκονται συνεργατικά έργα που διεξάγονται από τουλάχιστον δύο σχολεία. Τα έργα μπορεί να αφορούν σε οποιοδήποτε θέμα, αλλά θα πρέπει να γίνεται ισορροπημένη αξιοποίηση των ΤΠΕ και δραστηριοτήτων στην τάξη και να ανταποκρίνονται κατά προτίμηση στα εθνικά αναλυτικά προγράμματα των σχολείων που συμμετέχουν στο έργο. Στα υποδειγματικά έργα απονέμονται εθνικές και Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας ή απολαμβάνουν την υπέρτατη αναγνώριση με την ανάδειξή τους σε νικητές των Βραβείων eTwinning.

Διαβάστε στην τελευταία έκθεση αξιολόγησης πώς το eTwinning έχει επιδράσει στη μάθηση των μαθητών.

Επαγγελματική ανάπτυξη

Το eTwinning προσφέρει πλήθος ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω διαδικτύου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για όλα τα μέλη της κοινότητας. Από έμπειρους eTwinners μέχρι νέα μέλη, όλοι έχουν την ευκαιρία να προοδεύσουν επαγγελματικά στο eTwinning.

Για παράδειγμα, οι Εκδηλώσεις Μάθησης είναι εξαιρετικά δημοφιλείς, εντατικές εκδηλώσεις μέσω διαδικτύου διάρκειας 10-15 ημερών πάνω σε διάφορα θέματα. Την ευθύνη της οργάνωσής τους φέρει ένας ειδικός και περιλαμβάνουν ενεργή δουλειά και συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Η έκθεση αξιολόγησης του 2015 διαπίστωσε ότι το eTwinning είχε βελτιώσει τις διαθεματικές δεξιότητες του 91% των ερωτηθέντων και το 89% των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι βελτιώθηκαν οι δεξιότητές τους στις ξένες γλώσσες για διδασκαλία και οι δεξιότητες βασιζόμενης σε έργα διδασκαλίας χάρη στο eTwinning.

Εργαλεία eTwinning

Αρκετά διαδικτυακά εργαλεία διευκολύνουν τη δουλειά των eTwinners. Αρχίστε διερευνώντας τη δημόσια πύλη του eTwinning και διαβάστε ειδήσεις και παραδείγματα έργων από όλο το δίκτυο του eTwinning. Εκεί μπορείτε να εγγραφείτε ακόμα κι αν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό. Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να εισέλθετε στο eTwinning Live, τον χώρο συγκέντρωσης για τους eTwinner: εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ή να δημιουργήσετε εκδηλώσεις, να αναπτύξετε έργα, να γίνετε μέλη ή να δημιουργήσετε ομάδες για την ανταλλαγή πληροφοριών και ενδεδειγμένων πρακτικών πάνω σε διάφορα θέματα, να συμμετάσχετε σε φόρουμ εταίρων και στην συνέχεια να πάρετε μέρος στις εκδηλώσεις μάθησης που θα δώσουν ώθηση στην επαγγελματική σας ανάπτυξη. 

Εφόσον θα συμμετέχετε σε κάποιο έργο, θα έχετε πρόσβαση στο TwinSpace, ένα ασφαλές διαδικτυακό εργαλείο, όπου οι εταίροι του έργου συνεργάζονται για την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του. 

Πώς θα ξεκινήσω; Τα υλικά αυτοδιδασκαλίας του eTwinning

Είτε είσαστε καινούργιο είτε έμπειρο μέλος του eTwinning, τα υλικά αυτοδιδασκαλίας είναι φτιαγμένα για σας! Τα υλικά έχουν δημιουργηθεί για να υποστηρίζουν την πρόοδο των eTwinner και να τους παρακινήσουν να εμβαθύνουν σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων βασικές γνώσεις, επικοινωνία, συνεργασία, δικτύωση και ποιότητα.

Τα υλικά είναι ανοιχτά σε όλους. Ωστόσο, τα κουίζ προόδου μπορούν να τα κάνουν μόνο οι εγγραμμένοι χρήστες. Τα κουίζ συνδέονται με το προφίλ των μελών και την μπάρα προόδου.

Κάντε ένα βήμα και μπείτε στον κόσμο της σχολικής συνεργασίας στην Ευρώπη σήμερα! Επηρεάστε τους μαθητές σας με τους πιο θετικούς τρόπους και εμπλέξτε τους στη μάθηση με τρόπους που δεν είχατε φανταστεί μέχρι σήμερα.