2. Εκπαιδευτικοί

2.3. Αρχική εκπαίδευση και συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών

Τόσο η αρχική εκπαίδευση όσο και η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται σε διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν στη σχολική αίθουσα. Η βαθιά γνώση του επαγγέλματος συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε απαιτητικότερο περιβάλλον εργασίας, όπως τα σχολεία με υψηλότερα ποσοστά κοινωνικοοικονομικών και εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων και εξαιρετικά ανομοιογενείς ομάδες μαθητών.

Προβολή περισσότερων

Πηγές ( Αναζήτηση σε όλους τους πόρους )

Παρακαλούμε, έχετε υπόψη σας ότι προς το παρόν το περιεχόμενο στις σελίδες των πόρων διατίθεται μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

«Nightingale» – ένα πρόγραμμα καθοδήγησης και ενσωμάτωσης

Στο πρόγραμμα Nightingale, ένας φοιτητής από το Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης στο Τσουγκ (Pädagogische Hochschule, PH Zug) συνεργάζεται με ένα παιδί ηλικίας 8-12 ετών από ένα δημοτικό σχολείο με μεγάλο αριθμό παιδιών με μεταναστευτικό και/ή μειονοτικό υπόβαθρο. 11 μαθητές από το PH Zug συμμετείχαν στο πρόγραμμα το 2016/2017. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη συνάντηση του καθοδηγητή και του παιδιού για περίπου δύο έως τρεις ώρες την εβδομάδα για μια περίοδο επτά έως οκτώ μηνών. Κατά τη διάρκεια αυτών των άτυπων συναντήσεων, ο καθοδηγητής και το παιδί συμμετέχουν σε δραστηριότητες, όπως επισκέψεις στον ζωολογικό κήπο, στον κινηματογράφο, αθλητικές δραστηριότητες κ.λπ. Ο κύριος στόχος του προγράμματος «Nightingale» είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής κατανόησης των μαθητών και τη διαπολιτισμική μάθηση μέσω της καθοδήγησης των παιδιών από διαφορετικά κοινωνικά και εθνοτικά περιβάλλοντα. Επιδιώκει επίσης να διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των φοιτητών πανεπιστημίου και των μαθητών του σχολείου, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πρακτικής στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Τομείς: 2. Εκπαιδευτικοί; 3. Υποστήριξη των μαθητών

Υποτομείς: 2.1. Δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτικών; 2.2. Οι εκπαιδευτικοί και οι σχέσεις τους με τους μαθητές και τους γονείς; 2.3. Αρχική εκπαίδευση και συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών; 3.1. Ευημερία των μαθητών; 3.9. Στοχευμένη υποστήριξη: Μετανάστες, Ρομά; 3.11. Στοχευμένη υποστήριξη: Μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα

Γλώσσα: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Χώρα: Ελβετία