2. Εκπαιδευτικοί

2.3. Αρχική εκπαίδευση και συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών

Τόσο η αρχική εκπαίδευση όσο και η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται σε διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν στη σχολική αίθουσα. Η βαθιά γνώση του επαγγέλματος συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε απαιτητικότερο περιβάλλον εργασίας, όπως τα σχολεία με υψηλότερα ποσοστά κοινωνικοοικονομικών και εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων και εξαιρετικά ανομοιογενείς ομάδες μαθητών.

Προβολή περισσότερων

Πηγές ( Αναζήτηση σε όλους τους πόρους )

Παρακαλούμε, έχετε υπόψη σας ότι προς το παρόν το περιεχόμενο στις σελίδες των πόρων διατίθεται μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

Nordic Projects to Combat School Dropout

The aim of the report Nordic Projects to Combat School Dropout is to improve and inspire new initiatives for young people, and to create enriching contacts between actors and organisations in the Nordic region.
The Nordic Web Resource on Dropout from Upper Secondary Education was a project commissioned by the Nordic Council of Ministers and run by the Nordic Welfare Centre between 2012 and 2015. The aim of the project was to compile good examples of initiatives aimed at increasing the proportion of young people in the Nordic region who complete upper secondary education.

Τομείς: 1. Διοίκηση των σχολείων; 2. Εκπαιδευτικοί; 3. Υποστήριξη των μαθητών; 4. Συμμετοχή των γονέων; 5. Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων

Υποτομείς: 1.1. Σχολικό πνεύμα και κλίμα; 1.2. Σχολικός σχεδιασμός και παρακολούθηση; 1.3. Διαχείριση των σχολείων; 1.4. Συνεργασία στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συστημάτων; 2.1. Δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτικών; 2.2. Οι εκπαιδευτικοί και οι σχέσεις τους με τους μαθητές και τους γονείς; 2.3. Αρχική εκπαίδευση και συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών; 2.4. Ευημερία των εκπαιδευτικών; 3.1. Ευημερία των μαθητών; 3.2. Συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή; 3.3. Επαγγελματική καθοδήγηση και υποστήριξη; 3.4. Πρόγραμμα σπουδών και μαθησιακοί δίαυλοι; 3.5. Μάθηση και αξιολόγηση; 3.6. Διευρυμένη και εξωσχολική μάθηση; 3.7. Παρακολούθηση των μαθητών υψηλού κινδύνου; 3.8. Στοχευμένη υποστήριξη: Γλώσσα; 3.9. Στοχευμένη υποστήριξη: Μετανάστες, Ρομά; 3.10. Στοχευμένη υποστήριξη: Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες; 3.11. Στοχευμένη υποστήριξη: Μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα; 4.1 Επικοινωνία και ενημέρωση; 4.2. Συμμετοχή των γονέων στη διοίκηση των σχολείων; 4.3. Χώροι για τους γονείς και συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 4.4. Μάθηση στην οικογένεια; 5.1. Διεπιστημονικές ομάδες; 5.2 Δίκτυα ενδιαφερόμενων φορέων; 5.3. Συμπράξεις: Εργοδότες και επιχειρήσεις; 5.4. Συμπράξεις: Οργανώσεις των τοπικών κοινοτήτων και κοινωνία των πολιτών

Γλώσσα: EN

Χώρα: Δανία; Ισλανδία; Νορβηγία; Σουηδία; Φινλανδία

Ενότητες αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών για τη «Διδασκαλία δίγλωσσων παιδιών» και «Γενική εκπαίδευση/Χριστιανικές σπουδές, φιλοσοφία ζωής και ιθαγένεια»

Ο στόχος της ενότητας «Διδασκαλία δίγλωσσων παιδιών» είναι να προετοιμάσει όλους τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στη Δανία για να διδάξουν δίγλωσσα παιδιά. Η ενότητα έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ώστε να εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη δεύτερη (επίσημη) γλώσσα στη διδασκαλία του θεματικού αντικειμένου και να ευνοήσει τη γλωσσική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των δίγλωσσων μαθητών στις τάξεις με γλωσσική ποικιλομορφία. Η ενότητα «Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab» (KLM, Γενική εκπαίδευση/Χριστιανικές σπουδές, φιλοσοφία ζωής και ιθαγένεια) έχει ως στόχο την προετοιμασία όλων των μελλοντικών εκπαιδευτικών στη Δανία ώστε να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τους στόχους των δημόσιων σχολείων, την ανάπτυξη της επαγγελματικής δεοντολογίας και τη διαχείριση πολύπλοκων προκλήσεων στο έργο των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των πολιτιστικών αξιών και της θρησκευτικής ποικιλομορφίας. Στοχεύει στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς «με έναν διεξοδικό και στοχαστικό τρόπο, (...) ώστε να αναλύσει τις δεοντολογικές, πολιτικές, δημοκρατικές και θρησκευτικές προκλήσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τη συμμετοχή των γονέων και το σχολείο σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία». Και τα δύο μέτρα είναι υποχρεωτικά σε όλα τα πανεπιστημιακά κολέγια που παρέχουν αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών στη Δανία.

Τομέας: 2. Εκπαιδευτικοί

Υποτομείς: 2.1. Δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτικών; 2.3. Αρχική εκπαίδευση και συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών

Γλώσσα: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Χώρα: Δανία

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Aarhus στη Δανία σε συνεργασία με τη Ramboll Management Consulting διεξήγαν μια ευρείας κλίμακας τυχαιοποιημένη μελέτη - την πρώτη του είδους της στη Δανία - υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Η μελέτη εξέτασε τα αποτελέσματα τριών τύπων συστημάτων με δύο εκπαιδευτικούς μέσα στην τάξη και τον αντίκτυπο που θα είχε στην πρόοδο των μαθητών, την ευημερία τους και τη συμμετοχή τους στο σχολείο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και οι τρεις τύποι συστημάτων με δύο εκπαιδευτικούς παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα - αλλά με διαφορετικούς τρόπους.

Τομέας: 2. Εκπαιδευτικοί

Υπο-περιοχή: 2.3. Αρχική εκπαίδευση και συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών

Γλώσσα: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Χώρα: Δανία