2. Εκπαιδευτικοί

2.1. Δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτικών

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού διευρύνεται και γίνεται ολοένα και περισσότερο απαιτητικός. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να χρησιμοποιούν ευρύ φάσμα μεθόδων, εργαλείων και προσεγγίσεων, σε συνάρτηση με τις ανάγκες των μαθητών. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν και τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δημιουργούν θετικό περιβάλλον στη σχολική αίθουσα και να συνεργάζονται με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, εντός και εκτός του σχολείου, προκειμένου να παρέχουν έγκαιρη υποστήριξη στους μαθητές.

Προβολή περισσότερων

Πηγές ( Αναζήτηση σε όλους τους πόρους )

Παρακαλούμε, έχετε υπόψη σας ότι προς το παρόν το περιεχόμενο στις σελίδες των πόρων διατίθεται μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

Journey to 21st century Education - This is how the most innovative schools in the world

With the intention of documenting the most innovative learning techniques and of making the methodologies easy to apply in any school, the Spanish psychologist and researcher Alfredo Hernando travelled over a period of nine months through countries in five continents. The book’s aim is to be a practical guide and, as an answer to the common question: “What can I do in my school?”, it proposes 80 specific actions.

Τομέας: 2. Εκπαιδευτικοί

Υπο-περιοχή: 2.1. Δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτικών

Γλώσσα: EN

Χώρα: Ευρώπη

Διαρθρωτικοί σχολικοί δείκτες για την ανάπτυξη συστημάτων χωρίς αποκλεισμούς μέσα και γύρω από τα σχολεία

Αυτό το σύνολο διαρθρωτικών δεικτών για συμπεριληπτικά συστήματα στα σχολεία και γύρω από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς, γονείς ή από άλλα σχολεία-εταίρους κατά τη διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τη συμπεριληπτικότητα του σχολείου τους. Οι δείκτες έχουν διατυπωθεί ως δηλώσεις «ναι» ή «όχι», που μπορούν να καθοδηγήσουν τους παράγοντες του σχολείου κατά την αυτοαξιολόγηση σε διάφορους σχετικούς τομείς. Η συμπεριληπτικότητα στο σχολείο εκφράζεται ως ένα υποστηρικτικό και ποιοτικό μαθησιακό περιβάλλον με φιλόξενα σχολεία και τάξεις, που νοιάζονται για τους μαθητές. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόληψη των διακρίσεων, την ολιστική προσέγγιση των αναγκών του μαθητή (συναισθηματικών, σωματικών, γνωστικών και κοινωνικών), και την αναγνώριση του ταλέντου και της άποψης του κάθε μαθητή.

Οι βασικοί τομείς που καλύπτονται από τους δείκτες περιλαμβάνουν:

  1. μια σφαιρική προσέγγιση της σχολικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη συμπεριληπτικών συστημάτων
  2. την ποιότητα των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης του σχολείου
  3. την προώθηση της ένταξης, στο σύστημα, τόσο της ακολουθούμενης πολιτικής όσο και της εφαρμοζόμενης πρακτικής
  4. μια διεπιστημονική έμφαση στην υγεία και στην πρόνοια
  5. την προώθηση της συμμετοχής των γονέων και τη στήριξη της οικογένειας
  6. τέλος, την ανταπόκριση στις ανάγκες των ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων και ομάδων

Η επιλογή των δεικτών βασίζεται σε σημαντικά έγγραφα πολιτικής του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε πρόσφατα διεθνή στοιχεία για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Το παρόν εργαλείο αποτελεί μέρος της γενικότερης έκθεσης σχετικά με τους διαρθρωτικούς δείκτες για συμπεριληπτικά συστήματα στα σχολεία και γύρω από αυτά, Report on Structural indicators for inclusive systems in and around schools, η οποία παρέχει ένα γενικό πλαίσιο και εξηγήσεις για καθέναν από τους δείκτες.

Συγγραφείς:

Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

 

Τομείς: 1. Διοίκηση των σχολείων; 2. Εκπαιδευτικοί; 3. Υποστήριξη των μαθητών; 4. Συμμετοχή των γονέων; 5. Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων

Υποτομείς: 1.1. Σχολικό πνεύμα και κλίμα; 1.3. Διαχείριση των σχολείων; 2.1. Δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτικών; 2.2. Οι εκπαιδευτικοί και οι σχέσεις τους με τους μαθητές και τους γονείς; 3.1. Ευημερία των μαθητών; 3.2. Συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή; 3.7. Παρακολούθηση των μαθητών υψηλού κινδύνου; 3.9. Στοχευμένη υποστήριξη: Μετανάστες, Ρομά; 3.10. Στοχευμένη υποστήριξη: Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες; 3.11. Στοχευμένη υποστήριξη: Μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα; 5.1. Διεπιστημονικές ομάδες; 5.2 Δίκτυα ενδιαφερόμενων φορέων

Γλώσσα: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Χώρα: Ευρώπη