Εργαζόμαστε σκληρά ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για Σχολεία και να προσθέτουμε καινούργιους πόρους. Εδώ θα βρείτε τα κείμενα και τις πρακτικές που προστέθηκαν τελευταία με χρονολογική σειρά. Θα θέλαμε να σας καλέσουμε να μοιραστείτε μαζί μας τις δικές σας εμπειρίες και αποτελέσματα έργων/ προγραμμάτων. Παρακαλούμε, συμπληρώστε την αίτηση και επισυνάψτε τα συναφή έγγραφα.