Ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλά άτομα

Περιλαμβάνει ηλεκτρονικά παιχνίδια σε 3 γλώσσες, τα οποία μπορούν επίσης να παίξουν τυφλά παιδιά. Με βάση εκτεταμένη έρευνα τελικών χρηστών και τη χρήση ειδικών ακουστικών διεπαφών (διαυλικός ήχος), οι παίκτες μπορούν να παίξουν χρησιμοποιώντας ακουστικά. Τα παιχνίδια βοήθησαν τους εκπαιδευτικούς να εισάγουν τους μαθητές στον υπολογιστή με φιλικό τρόπο, να τους συνδέσουν με τους τυφλούς μαθητές μέσω του παιχνιδιού και να συνδεθούν με τους συνομηλίκους τους με πολλούς τρόπους. Έχει γίνει λήψη των παιχνιδιών περισσότερες από 7.000 φορές από χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Προσχολική εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση