Καθοδήγηση νέων, Jugendcoaching

Το πρόγραμμα «Youth Coaching» προσφέρει καθοδήγηση σε νέους ηλικίας άνω των 14 ετών. Οι κύριες ομάδες-στόχοι της είναι οι μαθητές της 9ης τάξης, οι νέοι που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση (NEET) έως την ηλικία των 19 ετών και οι νέοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έως την ηλικία των 24 ετών. Στόχος του είναι η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η στήριξη των μαθητών στην επιλογή της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας και/ή εκπαιδευτικής πορείας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Youth Coaching» είναι δωρεάν και εθελοντική.

Οι επαγγελματικά καταρτισμένοι σύμβουλοι (κοινωνικοί λειτουργοί ή ψυχολόγοι) παρέχουν ατομικές πληροφορίες και συμβουλευτική σε εμπιστευτικό κλίμα. Το πρώτο βήμα είναι μια άτυπη αρχική διαβούλευση με έναν σύμβουλο, ο οποίος παρέχει πληροφορίες και συμβουλές. Αν απαιτείται περαιτέρω βοήθεια, οι νέοι συνοδεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (έως και 30 ώρες σε ένα έτος), όπου λαμβάνουν συμβουλευτική σταδιοδρομίας και υποστήριξη για την εξεύρεση θέσης μαθητείας/κατάρτισης. Επιπλέον, το πρόγραμμα «Youth Coaching» περιλαμβάνει ανάλυση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών και ένα μεμονωμένο σχέδιο με στόχους και μέτρα στήριξης. Αν είναι απαραίτητο, οι σύμβουλοι των νέων επικοινωνούν επίσης με τους γονείς για υποστήριξη.
Το πρόγραμμα «Youth Coaching» ξεκίνησε το 2012 ως πιλοτικό πρόγραμμα σε 2 αυστριακές επαρχίες, τη Βιέννη και τη Στυρία. Εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο το 2013 από την υπηρεσία Sozialministeriumservice (Υπηρεσία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων) για λογαριασμό του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Το πρόγραμμα «Youth Coaching» χρηματοδοτείται από την υπηρεσία Sozialministeriumservice και λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η υλοποίηση πραγματοποιείται μέσω εξωτερικών εταίρων της υπηρεσίας Sozialministeriumservice (ο κατάλογος των εταίρων για το 2018 είναι διαθέσιμος εδώ). Οι εν λόγω εταίροι συνεργάζονται στενά με τα σχολεία. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι μαθητές για τους οποίους συνιστάται η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Youth Coaching», οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό του σχολείου χρησιμοποιούν τον ακόλουθο κατάλογο ελέγχου.
Το πρόγραμμα «Youth Coaching» έχει αξιολογηθεί από το Ινστιτούτο Institute of Advanced Studies Vienna στη Βιέννη. Η έκθεση αξιολόγησης υποδεικνύει ότι η εισαγωγή της καθοδήγησης των νέων το 2012 αποτέλεσε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση: Το 93,3 % των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε τη διαδικασία «Youth Coaching». Από αυτούς τους αποφοίτους το 68 % κατόρθωσε να διαμορφώσει συγκεκριμένα σχέδια σταδιοδρομίας. Το 33 % απέκτησε κίνητρο· και το 31 % ανέπτυξε μια πιο θετική εικόνα για τον εαυτό του. Το τελευταίο ισχύει ιδίως για τους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο. (Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: Steiner, Mario/Pessl, Gabriele/Wagner, Elfriede/Karaszek, Johannes (2013): Evaluierung „Jugendcoaching“ – Endbericht. Wien: IHS. Στο διαδίκτυο: http://www.equi.at/dateien/JU-Endbericht-IHS-ueberarbei.pdf.)

Τύπος
Πρακτική (direct evidence)
Χώρα
Αυστρία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση