Δέκα λόγοι για τις συστηματικές απουσίες, Tio orsaker till avhopp

Μια έκθεση που περιέχει πορίσματα της σχετικής έρευνας καθώς και συνεντεύξεις με παιδιά που εγκατέλειψαν το σχολείο. 379 νέοι που δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μοιράζονται τις εμπειρίες τους στην έκθεση. Οι απαντήσεις προέρχονται από νέους που συμμετείχαν σε προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων. Απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης, τι θα μπορούσε να γίνει για να αποτραπεί η εγκατάλειψη, ενώ μοιράζονται το όραμά τους για το ιδανικό σχολείο της ανώτερης δευτεροβάθμιας.

Αρχεία
The report
Σύνδεσμοι
http://www.temaunga.se/en/about-us
Τύπος
Document
Χώρα
Σουηδία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Δ/Α
Χρηματοδοτική πηγή
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση