Η λέσχη των γενναίων: Μηδενική βία από την ηλικία των μηδέν

Για να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα, μια ομάδα σχολείων από το πρόγραμμα Learning Communities (Κοινότητες μάθησης) αποφάσισε να συστήσει τη λέσχη Brave's Club. Βασίζεται σε ένα «διαλογικό μοντέλο πρόληψης των συγκρούσεων». Από τότε που ξεκίνησε η λέσχη το 2014, έχει σημειώσει πρόοδο στην εξάλειψη της σχολικής βίας τόσο στα δημοτικά όσο και στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη στρατηγική διευκολύνει τη συγκέντρωση αποτελεσματικών πρακτικών βάσει τεκμηριωμένης πληροφόρησης για την πρόληψη της βίας στο σχολείο γενικότερα και πιο συγκεκριμένα της βίας λόγω φύλου.

Οι αρχές της λέσχης περιλαμβάνουν:

• Αποφυγή της απενοχοποίησης της βίας. Οι μαθητές μαθαίνουν να αντιδρούν σε κάθε είδους βία και να την αντιμετωπίζουν.

• Κατανόηση ότι το «όχι σημαίνει όχι». Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αντιμετωπίσουν το άτομο που ασκεί βία είτε είναι φίλος, αδελφός, ισχυρότερος ή μεγαλύτερος, και να καταστήσουν τη θέση τους ρητή αντιμετωπίζοντας ευθέως το άτομο: «Δεν σας επιτρέπω να χτυπήσετε, να προσβάλλετε κ.λπ. ... ..»

• Καλλιέργεια αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών. Οι μαθητές μαθαίνουν ότι αν όλοι αντιτίθενται στη βία, είναι ισχυρότεροι από εκείνους που θέλουν να επιβληθούν με τη βία. Αυτός είναι ο λόγος που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν τη λεγόμενη «ασπίδα»: περιβάλλουν το θύμα για να το προστατεύσουν και να το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει ειρηνικά τον επιτιθέμενο. Με αυτόν τον τρόπο όσοι υπερασπίζονται και προστατεύουν τα θύματα είναι οι γενναίοι και ανήκουν στη «λέσχη των γενναίων» (Brave’s club). Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει ως στόχο να ανατρέψει την ευρέως αποδεκτή ιδέα ότι αυτοί που ασκούν τη βία είναι οι γενναίοι.

• Καθιέρωση της αντίληψης ότι η άσκηση βίαιης συμπεριφοράς δεν είναι ελκυστική. Τα βίαια άτομα, οι «κακοί», είναι όλο και λιγότερο δημοφιλείς. Η άσκηση βίας, η κακοποίηση και άλλες βίαιες συμπεριφορές θεωρούνται δειλία, ενώ αντίθετα η καταδίκη και η αντιμετώπισή τους γενναιότητα.

Αυτή είναι μια κοινή προσπάθεια ολόκληρης της κοινότητας, που περιλαμβάνει οικογένειες, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σύνδεσμοι
Video
Report Link
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Δ/Α