Κοινωνικοποίηση για την πρόληψη της βίας λόγω φύλου στα σχολεία

Οι φορείς εκπαίδευσης που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να υπηρετήσουν τον στόχο της «αρμονικής συμβίωσης» έχουν οργανώσει επιτροπές στις περισσότερες εκπαιδευτικές κοινότητες της Ισπανίας. Αυτές οι επιτροπές αποτελούνται από εκπαιδευτικούς, μέλη της οικογένειας και μαθητές και έχουν αναλάβει το καθήκον να εντοπίζουν τις καθημερινές συγκρούσεις στα σχολεία. Μόλις μια επιτροπή αποφασίσει ποιον τομέα επιθυμεί να αντιμετωπίσει, δρομολογείται μια συνειδητή και συμμετοχική διαδικασία στην οποία λαμβάνει μέρος ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο στόχος είναι η θέσπιση νέων κανόνων για ολόκληρο το σχολείο που βασίζονται στη συναίνεση και την αποδοχή ολόκληρης της κοινότητας. Όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας καλούνται να συμμετάσχουν σε μια εκτενή διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τις συγκρούσεις και τον τρόπο δημιουργίας ενός σχολείου χωρίς βία. Ο προβληματισμός λαμβάνει χώρα μέσω διαφόρων διαδικασιών, μεταξύ των οποίων συσκέψεις διοικητικών συμβουλίων διδασκόντων, διάφορες κοινοτικές συνελεύσεις, συζητήσεις εντός τάξης, κατάρτιση εκπαιδευτικών κ.ο.κ. Η συγκεκριμένη διαδικασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ευαισθητοποίηση και τη διασφάλιση της μη απενοχοποίησης της βίας και την ενίσχυση των μαθησιακών κοινοτήτων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να απομονώσουν και να ανταποκριθούν στη βίαιη συμπεριφορά.

Σύνδεσμοι
Comunitats d'aprenentatge
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Δ/Α