Ας συγκρίνουμε τις γλώσσες μας: εκμάθηση γλωσσών μέσα από τη σύγκριση

Κάθε διαδικασία εκμάθησης γλώσσας βασίζεται στη συνειδητή ή ασυνείδητη σύγκριση μεταξύ των γλωσσών που ήδη γνωρίζουμε και αυτών που μαθαίνουμε. Αυτή η πτυχή μπορεί να μετατραπεί σε πολύτιμο πόρο στις τάξεις που αντιμετωπίζουν την πρόκληση της πολιτισμικής και γλωσσικής ένταξης των μαθητών που έφτασαν πρόσφατα από πολλές διαφορετικές χώρες.

Το πρόγραμμα «Comparons nos langues» (Ας συγκρίνουμε τις γλώσσες μας) που σχεδιάστηκε από το Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ στη Γαλλία αποτελεί μια μαθησιακή προσέγγιση που απευθύνεται στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η οποία βασίζεται στη σύγκριση των διαφορών και των ομοιοτήτων των γλωσσών τους, όσον αφορά τη φωνητική, τη σύνταξη, τη μη λεκτική επικοινωνία, το γραφικό σύστημα, προκειμένου να τους βοηθήσει να μάθουν τη γλώσσα της σχολικής εκπαίδευσης.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους μαθητές να διδαχθούν τα γαλλικά (ως γλώσσα σχολικής εκπαίδευσης) μέσω της σύγκρισης με άλλες γλώσσες (δηλαδή αγγλικά ή ισπανικά, που διδάσκονται στο σχολείο ως ξένες γλώσσες), καθώς επίσης και με τη μητρική τους γλώσσα και μέσω συνεργασίας με άλλους μαθητές. Η προσέγγιση επιτρέπει στους μαθητές να εκτιμήσουν τις δικές τους πολυγλωσσικές δεξιότητες και να επιτύχουν καλύτερα στον κόσμο εκπαίδευσης, καθώς και να διδαχθούν πιο συνειδητά ξένες γλώσσες. Προσφέρει επίσης ένα υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας στην τάξη.

Συνολικά, η μέθοδος κινητοποιεί τις γνωστικές και μετα-γλωσσικές δεξιότητες και αυξάνει τη διαπολιτισμική συνείδηση, επιτρέποντας ταυτόχρονα στα νεοαφιχθέντα παιδιά να εκτιμούν και να αναγνωρίζουν την πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική τους ταυτότητα. Επιπλέον, παρακολουθώντας το βίντεο του προγράμματος, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα παιδιά φαίνεται να απολαμβάνουν πραγματικά τα μαθήματα, να συμμετέχουν ενεργά και, τέλος, να διασκεδάζουν!

Στο πρόγραμμα απονεμήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Γλωσσών το 2004 και αναγνωρίστηκε από το γαλλικό Υπουργείο Παιδείας ως πολύτιμη μέθοδος εκμάθησης γλωσσών το 2009.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Καμία χρηματοδότηση

Ο παρόν πόρος είναι μέρος των παρακάτω τομέων/ υποτομέων :