ΈΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΩΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στην Κολωνία, όπως και σε όλες τις μεγάλες γερμανικές πόλεις, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που μαθαίνουν γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα και το εκπαιδευτικό σύστημα έχει προσαρμοστεί σταδιακά στη συγκεκριμένη κατάσταση. Το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοποίησε την ευκαιρία για τη δημιουργία της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δημοτικών Σχολείων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να καλλιεργήσουν δύο γλώσσες πέραν της μητρικής τους. Τα 13 σχολεία-μέλη χρησιμοποιούν τις πιο κοινές μειονοτικές γλώσσες ως γλώσσες διδασκαλίας εκτός από τη γερμανική, ενώ προσφέρουν επιπλέον διδασκαλία γλωσσών ως ξεχωριστό μάθημα.

Σε όλες τις μεγάλες γερμανικές πόλεις υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που μιλούν διαφορετική γλώσσα εκτός από τη γερμανική στο σπίτι και που έχουν μάθει τα γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα. Για το σύνολο της χώρας, το ποσοστό ανέρχεται ακριβώς στο 4,8%, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά στις μεγάλες πόλεις το ποσοστό των παιδιών και των εφήβων με μεταναστευτικό υπόβαθρο ανέρχεται συχνά στο 50% ή περισσότερο.

Αυτό ισχύει για την Κολωνία, η οποία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο κατοίκους, κέντρο της μητροπολιτικής περιοχής Ρήνου-Ρουρ με περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους. Περισσότερες από 180 διαφορετικές εθνικότητες ζουν και εργάζονται στην Κολωνία, ενώ ο διεθνής πληθυσμός της διαμορφώνει μια πλούσια και δυναμική κουλτούρα. Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάστηκε σταδιακά να προσαρμοστεί στα νέα κύματα μεταναστών, ενώ τα γλωσσικά ζητήματα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των πολιτικών ένταξης της πόλης εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Σε όλα τα γερμανικά σχολεία, η αγγλική ως ξένη γλώσσα διδάσκεται πλέον από την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού παιδιών που έχουν τη γερμανική ως δεύτερη γλώσσα, το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ευκαιρία να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή που εγκρίθηκε στη Βαρκελώνη το 2002, η οποία ζητά από όλα τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τα παιδιά να καλλιεργήσουν δύο γλώσσες πλέον της μητρικής τους γλώσσας. Αυτό είναι το σκεπτικό της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κολωνία. Καθένα από τα 13 σχολεία-μέλη χρησιμοποιούν μία από τις πιο κοινές μειονοτικές γλώσσες ως γλώσσες διδασκαλίας εκτός από τη γερμανική, ενώ προσφέρουν επιπλέον διάφορα επίπεδα διδασκαλίας της αντίστοιχης γλώσσας ως ξεχωριστό μάθημα.

Αρχεία
Detailed description
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση

Ο παρόν πόρος είναι μέρος των παρακάτω τομέων/ υποτομέων :