Εκπαιδευτικό κέντρο στο TGM (Technologisches Gewerbemuseum)

Το εκπαιδευτικό κέντρο συστάθηκε στο TGM (ανώτατο επίπεδο δευτεροβάθμιας τεχνικής σχολής) ως σχολικό πείραμα κατά το σχολικό έτος 2016/17. Έχει εφαρμοστεί στο Τμήμα Πληροφορικής (IT) του σχολείου σε δύο από τις τέσσερις τάξεις το πρώτο έτος (τάξη 9).
Στο εκπαιδευτικό κέντρο οι μαθητές μελετούν 20 ώρες την εβδομάδα που καθορίζουν οι ίδιοι. Από τις εν λόγω 20 ώρες, 9 ώρες αφορούν μαθήματα γενικής εκπαίδευσης (Γερμανικά, Αγγλικά και Μαθηματικά) και 11 ώρες περιλαμβάνουν μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης (Τεχνολογία Λογισμικού, Μηχανική Συστημάτων, Τεχνολογία Μέσων, Τεχνολογία Δικτύων). Τα υπόλοιπα 6 μαθήματα (Γεωγραφία, Ιστορία και Πολιτική Αγωγή, Φυσικές Επιστήμες, Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), τα οποία καλύπτουν 13 ώρες την εβδομάδα, εξακολουθούν να διδάσκονται χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Η αυτορρυθιζόμενη μάθηση λαμβάνει χώρα σε τέσσερις ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες. Σε καθεμία από αυτές τις αίθουσες περιλαμβάνονται 16 μαθητές κατά μέσο όρο, οι οποίοι υποβοηθούνται από έναν εκπαιδευτικό, αν προκύψουν απορίες. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στο εκπαιδευτικό κέντρο δεν γίνονται διαλέξεις από εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν πότε (με ποια σειρά) και για πόσο θα μελετήσουν ένα συγκεκριμένο μάθημα. Επιπλέον, μπορούν να αποφασίσουν σχετικά με το επίπεδο δυσκολίας του περιεχομένου μάθησης. Ως εκ τούτου, οι μαθητές προσανατολίζονται προς ένα πλαίσιο ικανοτήτων που καθορίζει τις ικανότητες που απαιτούνται για ένα συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων, δηλαδή βασικές γνώσεις ή εξειδικευμένες γνώσεις. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο επιμελούνται εκπαιδευτικοί σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή, παραπέμποντας σε πρόσθετες πηγές πληροφοριών (ιστότοποι, βιβλία κ.λπ.). Αν οι μαθητές επιθυμούν να ολοκληρώσουν μια ενότητα, θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού με τον καθηγητή τους για να εξεταστούν. Εκτός από τις συγκεκριμένες εξετάσεις υπάρχουν τυποποιημένα τεστ που επιτρέπουν τη σύγκριση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών που φοιτούν στο εκπαιδευτικό κέντρο σε σύγκριση με τους μαθητές που φοιτούν σε παράλληλες τάξεις σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.
Επιπλέον, οι μαθητές λαμβάνουν εβδομαδιαίως 2 ώρες ατομικής εκπαιδευτικής συμβουλευτικής. Αυτό σημαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τον κάθε μαθητή παρέχοντας ατομική υποστήριξη για τον καθορισμό των εκπαιδευτικών στόχων και του τρόπου επίτευξής τους. Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο είναι το ημερολόγιο (ένα ημερολόγιο καταγραφής μάθησης) το οποίο περιέχει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα και στο οποίο οι μαθητές καταγράφουν τους στόχους τους, την πρόοδο της μάθησης και τα περιεχόμενα που έχουν συζητηθεί στις συνεδρίες συμβουλευτικής. Αυτό το ημερολόγιο έχει ως στόχο την ενημέρωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων σχετικά με τα προγραμματισμένα βήματα και την πρόοδο της μάθησης.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk

Σύνδεσμοι
Project website
Τύπος
Πρακτική (direct evidence)
Χώρα
Αυστρία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση