ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΑΦΙΧΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Πρόγραμμα διδασκαλίας που προετοιμάζει για τη βασική εκπαίδευση και απευθύνεται σε μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο των οποίων οι γλωσσικές ικανότητες στα φινλανδικά ή τα σουηδικά και/ή οι άλλες ικανότητες δεν επαρκούν για την παρακολούθηση της προσχολικής ή της βασικής εκπαιδευτικής βαθμίδας. Στόχος του είναι η υποστήριξη της ισόρροπης ανάπτυξης και ένταξης του μαθητή στη φινλανδική κοινωνία και η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα του επιτρέψουν να παρακολουθήσει τη βασική εκπαίδευση. Όταν κρίνεται σκόπιμο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ευκαιρίες για τη μελέτη άλλων μαθημάτων, αλλά με έμφαση στην απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων στα φινλανδικά και τα σουηδικά. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι μαθητές διαφέρουν ως προς την ηλικία, τις μαθησιακές ικανότητες και το υπόβαθρο.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Φινλανδία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση