ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - TURMA DE ACOLHIMENTO

Το πρόγραμμα «Turma de Acolhimento» απευθύνεται σε μαθητές με μητρική γλώσσα εκτός των πορτογαλικών που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στην Πορτογαλία για να παρακολουθήσουν τον 1ο και 2ο κύκλο του βασικού επιπέδου (6 έως 12 ετών). Ανάλογα με το επίπεδο της γλωσσικής επάρκειας, το πρόγραμμα «Turma de Acolhimento» μπορεί να διαρκέσει περίπου 10 ώρες την εβδομάδα. Κατά τη διάρκειά του, οι μαθητές αφήνουν την αρχική τους τάξη και παρακολουθούν αυτό το ειδικό μάθημα. Αυτό γίνεται μέχρι ο μαθητής να κατακτήσει επαρκώς την πορτογαλική γλώσσα ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσει τα μαθήματα. Οι μαθητές επιλέγονται από τον δάσκαλο της τάξης, τους άλλους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση του σχολείου (κατά την εγγραφή). Ο δάσκαλος του προγράμματος «Turma de Acolhimento» εντοπίζει τις ανάγκες του μαθητή και αναπτύσσει μια στρατηγική. Όταν ο μαθητής κατακτήσει το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας στην πορτογαλική γλώσσα προκειμένου να συμμετάσχει στα κανονικά μαθήματα, επιστρέφει στην αρχική τάξη.

Ο δάσκαλος του προγράμματος «Turma de Acolhimento» και ο αρχικός δάσκαλος της τάξης είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το μέτρο (στρατηγικές, χρόνος που αφιερώνεται και έκταση του μέτρου). Ο δάσκαλος του προγράμματος «Turma de Acolhimento» ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο μάθημα, το παραδίδει σε συνεργασία με τον αρχικό δάσκαλο της τάξης.

Τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου φέρει ο διευθυντής του σχολείου.

Βασικό εμπόδιο αποτελεί η έλλειψη διαθέσιμων εκπαιδευτικών ώστε οι μαθητές να μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο την εβδομάδα στο πρόγραμμα «Turma de Acolhimento», ειδικά όταν φτάνουν χωρίς καθόλου ή με ελάχιστες γνώσεις πορτογαλικής γλώσσας. Για κάποιο χρονικό διάστημα, θα ήταν σκόπιμο να αφιερώνουν περισσότερες ώρες την εβδομάδα στο πρόγραμμα «Turma de Acolhimento», ωστόσο αυτό δεν είναι πάντα εφικτό λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικών και της απαίτησης για μέγιστο αριθμό 10/12 μαθητών ανά τάξη (ταυτόχρονα).

Η εφαρμογή του μέτρου παρακολουθείται και αξιολογείται από το Παρατηρητήριο Ποιότητας του Σχολείου (τη δομή που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την εσωτερική αξιολόγηση του σχολείου) και τη διεύθυνση του σχολείου.

Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Η εκμάθηση της πορτογαλικής γλώσσας επιταχύνεται, κάτι που επιτρέπει την ταχύτερη επιστροφή στις αρχικές τάξεις, ενώ ορισμένοι μαθητές έχουν καταφέρει ακόμη και να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις σχολικές τους υποχρεώσεις, από το πρώτο τους έτος στην Πορτογαλία/στο σχολείο.

Όσον αφορά τους απαραίτητους πόρους και τη χρηματοδότηση, υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμένη αίθουσα με το κατάλληλο υλικό για την προώθηση της εκμάθησης της γλώσσας και ενός εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου για το συγκεκριμένο μέτρο. Το μέτρο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών μέσω του προγράμματος TEIP (Πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς τομείς παρέμβασης προτεραιότητας).

Το μέτρο εξακολουθεί να λειτουργεί, στο πλαίσιο του σχεδίου βελτίωσης της ομάδας σχολείων του προγράμματος TEIP.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Πορτογαλία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση