Σύμβουλοι νέων στο Βέλγιο-Φλάνδρα

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι νέοι συμβουλεύουν τους συμμαθητές τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ηλικίας 11-18 ετών, οι οποίοι κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. Οι σύμβουλοι έχουν εγκαταλείψει και οι ίδιοι πρόωρα το σχολείο και έχουν παρόμοιο υπόβαθρο. Έχουν αξιοπιστία και μπορούν να εντοπίσουν προβλήματα σε πρώιμη φάση ώστε να αποτρέψουν την επιδείνωση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα τους δίνει τη δυνατότητα και τους βοηθά να αποκτήσουν προσόντα και αργότερα μια θέση εργασίας.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Βέλγιο
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση