Πρόγραμμα για την ανάπτυξη των συναισθηματικών ικανοτήτων των παιδιών - VEIK

Ο βασικός στόχος του προγράμματος VEIK είναι να ενισχύσει τις βασικές ικανότητες των μαθητών, μέσω της δημιουργίας ενός συνεργατικού δικτύου μεταξύ μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και ΜΚΟ.

Το VEIK είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα μέσω του οποίου τα παιδιά διδάσκονται συστηματικά και συνεχώς να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται τα έντονα συναισθήματα, να αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές και λοιπές κοινωνικές τους δεξιότητες, καθώς και να βελτιώνουν τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στην καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα στο σύνολό του παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα οφέλη των διαπροσωπικών σχέσεων και να αναζητούν ώριμες λύσεις στις διάφορες καθημερινές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν.

Με στόχο τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς λαμβάνουν επίσης εκπαίδευση προκειμένου να ενθαρρύνουν τη διατήρηση των δεξιοτήτων που απέκτησαν τα παιδιά τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Λιθουανία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Προσχολική εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Ατομική; Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Interpersonal relationship between students, parents and teacher play an important role in the climate of the school.

Μετάφραση (Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)