ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην Ιρλανδία, οι μαθητές συνήθως μεταβαίνουν από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ηλικία δώδεκα ετών όταν εισέρχονται στον κύκλο Junior (κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Για την υποστήριξη της μετάβασης των μαθητών από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η αποτελεσματική καθοδήγηση/συμβουλευτική αποτελεί ένα ισχυρό εφόδιο, ενσωματωμένο στα προγράμματα σπουδών. Υπάρχουν ειδικοί σύμβουλοι καθοδήγησης και πολλά σχολεία προσφέρουν ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής από συνομηλίκους για να διευκολύνουν τη μετάβαση όλων των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, εφαρμόζονται μέτρα στο πλαίσιο του Προγράμματος Ολοκλήρωσης του Σχολείου για τη στήριξη της μετάβασης μέσω συλλόγων σχολικών εργασιών, ημερών εισαγωγής, δοκιμαστικών ημερών κ.λπ. Το σχολείο της Κοινότητας του St Aidan έχει θεσπίσει ένα ετήσιο πρόγραμμα για την επιλογή, την κατάρτιση και την προετοιμασία συνομήλικων συμβούλων (στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), οι οποίοι στη συνέχεια προετοιμάζουν τους μαθητές κατά το τελευταίο έτος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη μετάβαση μέσω ασκήσεων, συζητήσεων και παιχνιδιών.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Ιρλανδία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση