Ομαδική διδασκαλία στην Ιρλανδία

Για πολλά χρόνια στην Ιρλανδία, όπως και σε άλλες περιοχές, η ομαδική διδασκαλία αποτέλεσε μια σχετικά ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενη και υποτιμημένη προσέγγιση για την υποστήριξη της μάθησης. Η Διεθνής Έρευνα για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση του ΟΟΣΑ (TALIS, 2009) σε 24 χώρες υποδεικνύει ότι η μέθοδος που χρησιμοποιείται λιγότερο από τους παραδοσιακούς εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη μεταξύ τους συνεργασία είναι η μορφή ομαδικής διδασκαλίας μέσα στην τάξη. Η πιο πρόσφατη έρευνα TALIS (2013) φέρνει στο προσκήνιο την αξία της ομαδικής διδασκαλίας για την υποστήριξη τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, αναγνωρίζοντας τη σχετικά αργή υιοθέτησή της σε πολλά περιβάλλοντα.

Στην Ιρλανδία μπορεί να θεωρηθεί ότι η δεδηλωμένη πολιτική και η αναδιατυπωμένη πολιτική εξακολουθεί να ενθαρρύνει την ομαδική διδασκαλία, όπου δύο εκπαιδευτικοί διδάσκουν ταυτόχρονα στην ίδια τάξη. Η ομαδική διδασκαλία θεωρείται πλέον μέσο επίτευξης μιας σειράς εκπαιδευτικών στόχων. Η πολλαπλή δέσμευση με την ομαδική διδασκαλία εξακολουθεί να μετακινείται από μια ειδική ατζέντα για την εκπαίδευση/ένταξη προς μια ατζέντα για επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και των διευθυντών και ουσιαστικά στην αυτο-αξιολόγηση ολόκληρου του σχολείου.

Η ομαδική διδασκαλία υποστηρίζει σημαντικά τους μαθητές που κινδυνεύουν να μην λάβουν την κατάλληλη μόρφωση (για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων λόγω πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, αναπηρίας, κοινωνικού μειονεκτήματος και αναγνωρισμένης αναπηρίας) και ανοίγει τον δρόμο για τις τάξεις να ξεκινήσουν τον διάλογο και να προωθήσουν τη «μάθηση στον χώρο εργασίας» και την «ποιότητα της μάθησης στον χώρο εργασίας».

Εκτός από την προσφορά ευκαιριών μάθησης και ευκαιριών ζωής στους μαθητές, η ομαδική διδασκαλία παρέχει υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και, σε πιο απαιτητικές περιστάσεις, να παραμείνουν στο σχολείο.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Ιρλανδία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική; Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση