Πρωτοβουλία «The Learning Train»

Στην Αμβέρσα του Βελγίου, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά στη ΜΚΟ «De Schoolbrug» (Η Σχολική Γέφυρα) για να λάβουν μέρος στην πρωτοβουλία Learning Train. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αφενός, προσφέρει στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς την εμπειρία επαφής με γονείς μετανάστες και/ή από μη προνομιούχα στρώματα και, αφετέρου, παρέχει στους γονείς τις δεξιότητες για την υποστήριξη των παιδιών κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Οι επιμορφούμενοι συνεργάζονται και καθοδηγούν τους γονείς μία φορά την εβδομάδα για 60-90 λεπτά. Η υποστήριξη που παρέχεται είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του γονέα καθώς και στο σχολικό μάθημα ή στις εργασίες. Οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούνται επίσης από τον ειδικό εκπαιδευτικής αρωγής της ΜΚΟ «De Schoolbrug» στο πλαίσιο της επιμόρφωσης που λαμβάνουν ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ή κοινωνικοί λειτουργοί, λόγω της ανάγκης για στενή συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών που προϋποθέτουν και οι δύο αυτοί ρόλοι.

Αρχεία
Detailed description
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Βέλγιο
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Τοπική χρηματοδότηση