ΔΙΚΤΥΟ OSCAILT

Το δίκτυο Oscailt για τους διευθυντές των σχολείων ιδρύθηκε το 2009 στο Limerick για να προωθήσει την κοινοτική χρήση των σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, με σκοπό την παροχή πλήρους σειράς υπηρεσιών στους μαθητές, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και εκτός των σχολικών ωρών. Διευκολύνει τους διευθυντές των σχολείων να αλληλοϋποστηρίζονται και να ανταλλάζουν τις εμπειρίες τους για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και των εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων.

Το Limerick είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ιρλανδία και διαθέτει μεγάλο μεταναστευτικό πληθυσμό, καθώς και σημαντικό επίπεδο κοινοτήτων χαμηλότερης κοινωνικοοικονομικής κλίμακας, κάτι που οδήγησε σε υψηλή συμμετοχή σχολείων στο πρόγραμμα DEIS (Delivering Equality of Opportunity in Schools, Παροχή ίσων ευκαιριών στα σχολεία). Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων είναι χαμηλό, τα ποσοστά επιτυχίας τόσο για το πτυχίο Junior όσο και για το Leaving Certificate (απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) είναι επίσης χαμηλά. Με υψηλά ποσοστά ανεργίας (100% σε ορισμένες περιοχές), το εκπαιδευτικό μειονέκτημα είναι ακραίο σε ορισμένες περιπτώσεις. Με υψηλά ποσοστά παιδιών με ανεπαρκή γλωσσική ανάπτυξη και συναισθηματικές/συμπεριφορικές δυσκολίες, η ανάγκη για θεραπευτικές υπηρεσίες για τα παιδιά είναι επιτακτική. Τα χαρακτηριστικά της πόλης που περιγράφονται παραπάνω, απαιτούν μια προσέγγιση σε επίπεδο πόλης για την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού μειονεκτήματος και την απόκτηση των κατάλληλων ικανοτήτων από τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων.

Στο πλαίσιο του δικτύου Oscailt για τους διευθυντές των σχολείων, οι διευθυντές συγκεντρώνονται σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον και να ανταλλάξουν εμπειρίες για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων. Έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές, να υποβάλλουν κοινές αιτήσεις για χρηματοδότηση και να καταλήξουν σε λύσεις όχι μόνο μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων, αλλά με βελτιωμένη επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς και άλλα σχολεία εκτός του δικτύου. Οι εμπειρίες διαδίδονται σε όλα τα σχολεία, μέσω της συνεργασίας και της υποστήριξης των εθνικών και των αστικών αρχών. Έχει διαπιστωθεί ότι τα εμπόδια στην πρόοδο της εκπαίδευσης στο Limerick οφείλονται εν μέρει σε ευρύτερα ζητήματα εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι η λύση δεν περιορίζεται στα όρια του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της συνεργασίας με άλλα τμήματα, μέσω προγραμμάτων μεταξύ οργανισμών, για παράδειγμα, μέσω ενός διαφανούς φόρουμ επικοινωνίας και συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σύνδεσμοι
Report on the network
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Ιρλανδία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Τοπική χρηματοδότηση

Ο παρόν πόρος είναι μέρος των παρακάτω τομέων/ υποτομέων :