ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Η σουηδική εκπαίδευση βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δημοκρατικών αξιών όπως το απαραβίαστο της ανθρώπινης ζωής, η ίση αξία όλων των ανθρώπων, ο σεβασμός της προσωπικής ακεραιότητας του ατόμου και η ισότητα των φύλων. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αξίες, μεγάλη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι κάθε μορφή εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να αποκλείει κανέναν, ενώ θα πρέπει να αποτρέπει ενεργά τις διακρίσεις και την παρενόχληση κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού.

Όλα τα σχολεία υποχρεούνται να διαθέτουν συστηματικό τρόπο προώθησης της καταπολέμησης των διακρίσεων, καθώς και μέτρα για την πρόληψη της παρενόχλησης και του εκφοβισμού. Επομένως, από την 1η Ιανουαρίου 2009, κάθε σχολείο ή νηπιαγωγείο υποχρεούται να καταρτίσει ένα ετήσιο σχέδιο για την ίση μεταχείριση, στο οποίο περιγράφονται όλα τα προληπτικά μέτρα και οι διαδικασίες για την καταπολέμηση της παρενόχλησης και του εκφοβισμού.

Ο Διαμεσολαβητής κατά των διακρίσεων (DO), σχεδίασε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για να συμβάλει στην κατάρτιση του σχεδίου από τα σχολεία. Το ηλεκτρονικό εργαλείο περιλαμβάνει όλες τις πτυχές που απαιτούνται από τον νόμο: προληπτικά μέτρα και διαδικασίες για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και δράσεις στο πλαίσιο του σχολείου για περιπτώσεις διάκρισης, παρενόχλησης, άνισης μεταχείρισης ή εκφοβισμού. Παρέχει βοήθεια για την κατάρτιση του προγράμματος του σχολείου και του νηπιαγωγείου κατά των διακρίσεων και της ταπεινωτικής μεταχείρισης. Το εργαλείο είναι δωρεάν για χρήση και έχει σχεδιαστεί από τον Διαμεσολαβητή κατά των διακρίσεων σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο των παιδιών και των μαθητών στη Σχολική επιθεώρηση και την Εθνική υπηρεσία.

Το εργαλείο καθοδηγεί τον διευθυντή του σχολείου, τον διευθυντή του νηπιαγωγείου ή οποιοδήποτε άλλο υπεύθυνο άτομο αναλυτικά στις διάφορες συνιστώσες του σχεδίου. Στην πορεία, λαμβάνουν επίσης διάφορες πρακτικές συμβουλές και υποδείξεις, καθώς και αναφορές σε νόμους και οδηγίες. Ένα υπόδειγμα του εργαλείου σε μορφή pdf και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο (www.planforskolan.se).

Το ηλεκτρονικό εργαλείο παραθέτει προληπτικές ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί και θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • συμμετοχή των μαθητών και του προσωπικού στην ανάπτυξη του προγράμματος
  • διάδοση του προγράμματος
  • αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος και περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος
  • χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης και των μερών (εάν υπάρχουν μέρη ή χρονικές στιγμές που οι μαθητές αισθάνονται πιο ευάλωτοι ή εκτεθειμένοι)
  • προληπτικά μέτρα
  • διαδικασίες για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Αρχεία
Short description
Σύνδεσμοι
Ombudsman's website (in Swedish)
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Σουηδία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Καμία χρηματοδότηση