ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ

Οι πρωτοβουλίες υποστήριξης των μαθητών στη Μάλτα για την ενίσχυση του αλφαβητισμού τοποθετούνται στο γενικότερο πλαίσιο μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αλφαβητισμό για Όλους, που αποσκοπούσε στην εδραίωση των υφιστάμενων εθνικών προγραμμάτων, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 8.000 μαθητές ετησίως. Τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τα δικά τους προγράμματα υποστήριξης του αλφαβητισμού για τους δικούς τους μαθητές που ενδεχομένως να τα χρειαστούν. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες χρηματοδοτούνται μέσω επιχορηγήσεων, κυρίως από τις τοπικές αρχές.

Τα παρακάτω αποτελούν παραδείγματα πρόσφατων πρωτοβουλιών της Μάλτας σχετικά με τη βελτίωση του αλφαβητισμού:

1) Προώθηση βιβλιοθηκών στο σπίτι και στην τάξη:  Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ως στόχο την αύξηση και τη βελτίωση του υλικού ανάγνωσης στις βιβλιοθήκες των δημοτικών σχολείων. Στο πλαίσιο αυτό, διατίθεται ευχάριστο και ελκυστικό υλικό στα μαλτέζικα και στα αγγλικά. Σε αυτή τη βάση, μια εθνική εκστρατεία μέσω των σχολικών συναντήσεων των γονέων στα σχολεία και μια προσβάσιμη ηλεκτρονική πολιτική ενθάρρυναν τους γονείς και τους κηδεμόνες να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, διαβάζοντας με τα παιδιά τους και στα παιδιά τους στο σπίτι.  Συνολικά 2.225 μαθητές, σε 126 τάξεις, σε 20 δημοτικά σχολεία σε όλη τη Μάλτα και το Γκόζο, επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα «Aqra Kemm Tfla». Στις συγκεκριμένες τάξεις διανεμήθηκαν 11.500 βιβλία.

Η αρχική φάση του προγράμματος υλοποιήθηκε σε 16 δημοτικά σχολεία από τον Εθνικό Οργανισμό Αλφαβητισμού του Υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για βιβλία μυθοπλασίας και μη, στα μαλτέζικα και στα αγγλικά. Κάθε βιβλίο κατηγοριοποιήθηκε ανάλογα με την ηλικία ανάγνωσης του παιδιού και κωδικοποιήθηκε χρωματικά. Δημιουργήθηκαν αρχεία ανάγνωσης για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να διαπιστώσουν το επίπεδο ανάγνωσης του κάθε παιδιού. Η κύρια πρόθεση του προγράμματος ήταν να καταστήσει την εμπειρία ανάγνωσης ευχάριστη και γόνιμη. Παρασχέθηκαν στα σχολεία κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πρακτικές όσον αφορά τη χρήση των επιπέδων των αναγνωστών στις βιβλιοθήκες στην τάξη. Τα βιβλία διανέμονται από βιβλιοθηκονόμους και η ανάγνωση παρακολουθείται από εκπαιδευτικούς στην τάξη.

Σε πολλά σχολεία, οι βιβλιοθήκες είναι ανοικτές κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας, καθώς και κατά τη διάρκεια των διακοπών. Σε ειδικές περιστάσεις που αφορούν μαθητές με συγκεκριμένη κατάσταση αναγκών ή μαθητές με κοινωνικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες, οι βιβλιοθήκες καλωσορίζουν τους συγκεκριμένους μαθητές προκειμένου να ασχοληθούν με δραστηριότητες ανάγνωσης και διαδραστικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια των διακοπών οι βιβλιοθήκες είναι ανοικτές για όλους τους μαθητές.

2) Πρόγραμμα L-Ambaxxatur tal-Qari (πρεσβευτές ανάγνωσης): Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος διορίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τοπικές προσωπικότητες για την προώθηση της ανάγνωσης στα σχολεία, μέσα από οργανωμένες εκδηλώσεις που αφορούν διαφορετικές τάξεις. Αυτές οι προσωπικότητες μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τις δραστηριότητες ανάγνωσης και λειτουργούν ως πρότυπα για την προώθηση μιας θετικής στάσης απέναντι στην ανάγνωση.

Συνολικά 1.905 μαθητές σε 32 σχολεία και κέντρα στη Μάλτα και το Γκόζο επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα L-Ambaxxatur tal-Qari. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 34 πρεσβευτές ανάγνωσης, ενώ 984 βιβλία διανεμήθηκαν σε σχολικές βιβλιοθήκες κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Μάλτα
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση