Διαρθρωτικοί σχολικοί δείκτες για την ανάπτυξη συστημάτων χωρίς αποκλεισμούς μέσα και γύρω από τα σχολεία

Αυτό το σύνολο διαρθρωτικών δεικτών για συμπεριληπτικά συστήματα στα σχολεία και γύρω από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς, γονείς ή από άλλα σχολεία-εταίρους κατά τη διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τη συμπεριληπτικότητα του σχολείου τους. Οι δείκτες έχουν διατυπωθεί ως δηλώσεις «ναι» ή «όχι», που μπορούν να καθοδηγήσουν τους παράγοντες του σχολείου κατά την αυτοαξιολόγηση σε διάφορους σχετικούς τομείς. Η συμπεριληπτικότητα στο σχολείο εκφράζεται ως ένα υποστηρικτικό και ποιοτικό μαθησιακό περιβάλλον με φιλόξενα σχολεία και τάξεις, που νοιάζονται για τους μαθητές. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόληψη των διακρίσεων, την ολιστική προσέγγιση των αναγκών του μαθητή (συναισθηματικών, σωματικών, γνωστικών και κοινωνικών), και την αναγνώριση του ταλέντου και της άποψης του κάθε μαθητή.

Οι βασικοί τομείς που καλύπτονται από τους δείκτες περιλαμβάνουν:

  1. μια σφαιρική προσέγγιση της σχολικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη συμπεριληπτικών συστημάτων
  2. την ποιότητα των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης του σχολείου
  3. την προώθηση της ένταξης, στο σύστημα, τόσο της ακολουθούμενης πολιτικής όσο και της εφαρμοζόμενης πρακτικής
  4. μια διεπιστημονική έμφαση στην υγεία και στην πρόνοια
  5. την προώθηση της συμμετοχής των γονέων και τη στήριξη της οικογένειας
  6. τέλος, την ανταπόκριση στις ανάγκες των ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων και ομάδων

Η επιλογή των δεικτών βασίζεται σε σημαντικά έγγραφα πολιτικής του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε πρόσφατα διεθνή στοιχεία για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Το παρόν εργαλείο αποτελεί μέρος της γενικότερης έκθεσης σχετικά με τους διαρθρωτικούς δείκτες για συμπεριληπτικά συστήματα στα σχολεία και γύρω από αυτά, Report on Structural indicators for inclusive systems in and around schools, η οποία παρέχει ένα γενικό πλαίσιο και εξηγήσεις για καθέναν από τους δείκτες.

Συγγραφείς:

Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

 

Τύπος
Πρακτική (direct evidence)
Χώρα
Ευρώπη
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Δ/Α
Χρηματοδοτική πηγή
Καμία χρηματοδότηση