Γραφείο Υποστήριξης Μαθητών και Οικογενειών

Οι κύριοι στόχοι του Γραφείου Υποστήριξης Μαθητών και Οικογενειών στην Πορτογαλία είναι η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, των συστηματικών απουσιών και της απειθαρχίας, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών και των οικογενειών τους με στόχο την εκπαιδευτική επιτυχία. Η συμμετοχή των οικογενειών στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους διαδραματίζει βασικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία.

Ένας κοινωνικός λειτουργός και δύο διαμεσολαβητές συνεργάζονται στενά με τους δασκάλους και τις οικογένειες όλων των σχολείων της ομάδας, σύμφωνα με τις ανάγκες που εντοπίζονται και τις προτεραιότητες που ορίζονται. Οι μαθητές παραπέμπονται στο Γραφείο Υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς (βάσει ενός δελτίου ενδείξεων), τους γονείς ή τους κηδεμόνες, τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής Προστασίας Παιδιών και Νέων ή από τους ίδιους τους μαθητές.

Η Ομάδα του Γραφείου Υποστήριξης συνεδριάζει δύο φορές την εβδομάδα για να συζητήσει τις υποθέσεις και να σχεδιάσει στρατηγικές (ήτοι ένα Σχέδιο Παρέμβασης επικεντρωμένο στον μαθητή). Στη συνέχεια, το προσωπικό μεταφέρει τα συμπεράσματα στην οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς.

Οι κύριες δραστηριότητες του Γραφείου Υποστήριξης είναι: μεταξύ άλλων, επισκέψεις στο σπίτι, εκπαιδευτικές συναντήσεις με γονείς, υποστήριξη γονέων για την παροχή βοήθειας σε θέματα με άλλα ιδρύματα, σεμινάρια ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για μαθητές, ατομικές διδασκαλίες μαθητών. 

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Πορτογαλία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Ατομική; Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική; Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση