Το σχολείο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Beda

Το παράδειγμα αυτό περιγράφει τις καινοτομικές προσεγγίσεις που ακολουθεί ένα σχολείο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Σουηδία - το Beda Hallberg. Το σχολείο προσφέρει σειρά προγραμμάτων που παρέχουν τη βάση για την προσωπική ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Το σχολείο αποσκοπεί επιπλέον να παρέχει συνεχή στήριξη στους μαθητές και να μειώσει τον κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση του χρόνου που το σχολείο παραμένει κλειστό, με σκοπό να παραμένει ανοικτό κατά τη διάρκεια μερικών μεγάλων διακοπών. Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας εκπροσωπούνται επίσης ικανοποιητικά από ομάδα ειδικών, η οποία περιλαμβάνει κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους για την κάλυψη των αναγκών των νέων.
Το Beda Hallberg gymnasium είναι σχολείο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται στο Kungsbacka της Σουηδίας. Άνοιξε το 2013 ως μια μικρή σχολική μονάδα με επίκεντρο τον μαθητή. Για ορισμένους νεαρούς ενήλικες ηλικίας 16-20 ετών, το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον πολλών σχολείων μπορεί να αποτελεί πρόβλημα και εμπόδιο στη συνεχή μάθηση. Το σχολείο Beda είναι ανοικτό σε όσους αναζητούν ένα μικρό σχολείο στο οποίο να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς και ευχάριστα.

Το σχολείο έχει ευρύτερες επιδιώξεις από την απλή προετοιμασία των μαθητών για την επαγγελματική ζωή αμέσως μετά την εκπαίδευση ή για περαιτέρω σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιδίωξη του σχολείου είναι επίσης να δώσει στον μαθητή μια καλή βάση για την προσωπική του ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή του στην κοινωνία.
Το Beda Hallberg προσφέρει ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που ονομάζεται πρόγραμμα Κοινωνικών Επιστημών (SA). Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της γνώσης των μαθητών σχετικά με τις συνθήκες της κοινωνίας στη Σουηδία και στον υπόλοιπο κόσμο, σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας, καθώς και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλονται οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων ανάλογα με τον χρόνο και τον χώρο.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό του σχολείου είναι ότι η ευημερία του μαθητή έχει θεμελιώδη σημασία για την επιτυχία. Οι μαθητές πρέπει να προσεγγίζουν με ενεργητικό και θετικό τρόπο τη μάθησή τους. Η διδασκαλία είναι εξατομικευμένη, σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή. Η ευελιξία και οι προσωπικές σχέσεις, καθώς και η αφοσίωση των εκπαιδευτικών και των άλλων εργαζομένων και η συνεχής τους επαγγελματική εξέλιξη αποτελούν σημαντικά στοιχεία.
Για να μειωθεί το στρες, γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ σχολείου/εργασίας και ελεύθερου χρόνου. Δεν υπάρχουν μαθήματα για το σπίτι, εν μέρει επειδή ορισμένοι μαθητές δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον στο σπίτι για να κάνουν μαθήματα. Ορισμένοι μαθητές χρειάζονται τη συνεχή πρόσβαση και θεωρούν τις μεγάλες διακοπές αντιπαραγωγικές. Για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, το σχολείο Beda Hallberg ελαχιστοποιεί τον χρόνο που παραμένει κλειστό και παραμένει ανοιχτό κατά τη διάρκεια ορισμένων μεγάλων διακοπών. Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας εκπροσωπούνται επίσης ικανοποιητικά από ομάδα ειδικών, η οποία περιλαμβάνει κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους για την κάλυψη των αναγκών των νέων.
Η συστηματική αξιολόγηση της ποιότητας είναι υποχρεωτική στη Σουηδία. Κάθε σχολείο απαιτείται να σχεδιάζει, να αξιολογεί και να αναπτύσσει το εκπαιδευτικό του έργο. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία και το σχολείο είναι υποχρεωμένο να την τεκμηριώνει. Ο υπεύθυνος για το σχολείο, ο δήμος Kungsbacka, έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι το σχολείο ακολουθεί τους κανονισμούς και ότι αξιολογεί συστηματικά την ποιότητα.

 

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Σουηδία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Μετάφραση (Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Μετάφραση (Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)