Μαζί ως το τέρμα

Με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχίας όλων των παιδιών και την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, το συγκεκριμένο πρόγραμμα στη Φλάνδρα του Βελγίου επικεντρώνεται ειδικά στην εισαγωγή μιας σχολικής κουλούρας και μιας σειράς μέτρων για την αποφυγή της επανάληψης τάξεων.

Το πρόγραμμα «Samen tot aan de meet» (Μαζί ως το τέρμα) ξεκίνησε ως συνέχεια του ερευνητικού προγράμματος «Never to repeat a grade», το οποίο χρηματοδοτείται από την πόλη της Αμβέρσας. Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά με τη μορφή βιβλίου σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις στην επανάληψη τάξεων. Το πρόγραμμα «Samen tot aan de meet» είχε ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση 2 ακόμη βιβλίων με ορθές πρακτικές, που αποσκοπούσαν να αποτελέσουν έμπνευση για τους διευθυντές σχολείων, τις σχολικές ομάδες, τους εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς στο πλαίσιο της αναζήτησης εναλλακτικών προσεγγίσεων στην πρακτική της επανάληψης τάξεων. Τα βιβλία περιλαμβάνουν μια διεθνή επισκόπηση της επιστημονικής έρευνας σχετικά με την επανάληψη των τάξεων, τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις και τις διαχειριστικές πρακτικές στα σχολεία. Παρέχουν επίσης συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία μπορούν να εφαρμόσουν εναλλακτικές λύσεις αντί της επανάληψης των τάξεων και προτείνουν ένα σύνολο ορθών πρακτικών.

Ο στόχος του προγράμματος ήταν να συγκεντρώσει τους εκπαιδευτικούς φορείς στην Αμβέρσα γύρω από ένα «πείραμα», με στόχο τον περιορισμό της πρακτικής επανάληψης των τάξεων, αντικαθιστώντας το ετήσιο σύστημα και τις ομοιογενείς ομάδες του με ένα σύστημα στο οποίο τα παιδιά ηλικίας δυόμιση έως δεκατεσσάρων ετών συνεχίζουν τη σχολική τους σταδιοδρομία χωρίς επανάληψη των τάξεων.

Στην πράξη, όλα τα σχολεία λαμβάνουν βιβλία από την πόλη της Αμβέρσας και ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν τη διαδικασία αλλαγής (προτεινόμενες μεθόδους και πρακτικές) στο σχολείο τους. Τα σχολεία που ενδιαφέρονται λαμβάνουν δωρεάν καθοδηγητική υποστήριξη για τον τρόπο ανάπτυξης μιας σχολικής πολιτικής και τον τρόπο υιοθέτησης μεθόδων που εστιάζουν στη συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής ομάδας (κοινή ηγεσία και κοινοί στόχοι). Επιπλέον, το σχολικό συμβούλιο εκπαιδεύεται κατάλληλα για την απόκτηση δεξιοτήτων καθοδήγησης (προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το συγκεκριμένο όραμα και η μέθοδος μπορούν να επεκταθούν σε άλλους εκπαιδευτικούς και μαθητές), καθώς και για τον τρόπο αντιμετώπισης εμποδίων κατά τη διαδικασία της αλλαγής.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Βέλγιο
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική; Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση