Διδακτικές μεθοδολογίες του προγράμματος Mais Sucesso Escolar

Το TurmaMais στην Πορτογαλία παρέχει πρόσθετη στήριξη σε επιλεγμένες ομάδες μαθητών με παρόμοιες δεξιότητες. Το μέτρο είναι στοχευμένο σε συγκεκριμένα σχολικά έτη ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή στον 1ο, 2ο και 3ο κύκλο της βασικής και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτελείται από το TurmaMais και το Projeto Fénix, τα οποία αποτελούν μοντέλα οργάνωσης της σχολικής τάξης και αποσκοπούν στην υποστήριξη όλων των μαθητών κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Το TurmaMais αποτελεί ένα πρόγραμμα παράλληλης στήριξης στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι μαθητές με τη μορφή μιας μικρής ομάδας. Στην αρχή του σχολικού έτους η συγκεκριμένη τάξη είναι άδεια. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι μαθητές με παρόμοιο επίπεδο γνώσεων και/ή τρόπο μάθησης παρακολουθούν την τάξη TurmaMais για περιόδους έξι εβδομάδων. Στο τέλος του σχολικού έτους, όλοι οι μαθητές έχουν παρακολουθήσει αυτήν την ειδική τάξη. Το Projeto Fénix περιλαμβάνει επίσης την προσωρινή ένταξη των μαθητών σε μια ειδική τάξη, τη λεγόμενη «φωλιά», η οποία μπορεί να απευθύνεται στους μαθητές που παρουσιάζουν κενά σε ορισμένα τμήματα των προγραμμάτων σπουδών ή στους μαθητές που επιτυγχάνουν ήδη υψηλές επιδόσεις προκειμένου να σημειώσουν ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο.

Και τα δύο οργανωτικά μοντέλα εξασφαλίζουν ότι οι μαθητές αφιερώνουν τον ίδιο χρόνο στην αρχική τάξη, ενώ φτάνουν και αποχωρούν από το σχολείο την ίδια ώρα.

Ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις είναι μειωμένος και στα δύο μοντέλα, ενώ οι εκπαιδευτικοί (εάν είναι δυνατόν στο μοντέλο TurmaMais), τα μαθήματα και το περιεχόμενο των μαθημάτων των ειδικών τάξεων είναι ίδια με αυτά των αρχικών τάξεων. Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ή περισσότερα μαθήματα (συνήθως πορτογαλικά και μαθηματικά και άλλα μαθήματα με υψηλά επίπεδα αποτυχίας). Το έργο και στις δύο τάξεις επικεντρώνεται περισσότερο στις ανάγκες των μαθητών ανάλογα με τον τρόπο μάθησης και το επίπεδο γνώσεών τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ειδικές εκπαιδευτικές στρατηγικές, με σεβασμό στους διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης και μέσω εξατομικευμένης παρακολούθησης.

Τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς ενημερώνονται για τις επιδόσεις μέσω του εκπαιδευτικού που είναι υπεύθυνος για την τάξη και μέσω του Διαδικτύου.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Πορτογαλία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση