ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (CESC) ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Η επιτροπή εκπαίδευσης για την υγεία και την αγωγή του πολίτη (CESC) συγκεντρώνει όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και τους τοπικούς φορείς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τοπική αυτοδιοίκηση, αστυνομία, δικαιοσύνη και ενώσεις). Η επιτροπή, υπό την προεδρία του διευθυντή του σχολείου, δραστηριοποιείται γύρω από ζητήματα αγωγής του πολίτη, μέσω της κατάρτισης σχεδίων για την πρόληψη της βίας, της υποβολής προτάσεων για πρωτοβουλίες με στόχο τη στήριξη γονέων σε δύσκολες καταστάσεις και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και της θέσπισης ενός προγράμματος αγωγής υγείας και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Η CESC συγκεντρώνει ποικίλα μέτρα με στόχο την προετοιμασία των μαθητών ώστε να ενεργούν και να συμβιώνουν, με σεβασμό στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, να κάνουν επιλογές και να ασκούν τα δικαιώματά τους ως πολίτες.

Η επιτροπή εκπαίδευσης για την υγεία και την αγωγή του πολίτη (CESC) είναι ένα όργανο προβληματισμού, παρατήρησης και παρακολούθησης, το οποίο σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την πρόληψη και την εκπαίδευση σε θέματα αγωγής του πολίτη και υγείας, τα οποία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο δράσης για την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αυτή η ολιστική, ενοποιητική διαδικασία προσδίδει μεγαλύτερη συνέπεια και σαφήνεια στην πολιτική του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αυτό επιτυγχάνεται, αφενός, με την ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου κάθε σχολείου της πρωτοβάθμιας και της ανώτερης και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, αφετέρου, με τη σύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία και τις διάφορες παράλληλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη σχολική ζωή, όπως: το συμβούλιο μαθητών γυμνασίου (CVC), το συμβούλιο μαθητών λυκείου (CVL), αθλητικοί σύλλογοι και το «maison des lycéens» (κοινωνικός, πολιτιστικός και αθλητικός σύλλογος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο, η CESC αποσκοπεί στην καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για τη ζωή, μέσω της κοινωνικής εκπαίδευσης, βοηθώντας τους παράλληλα να αναπτύξουν υπεύθυνες στάση και συμπεριφορά απέναντι στον εαυτό τους, αλλά και απέναντι στους άλλους και στο περιβάλλον.

Είναι ένας φορέας που ενοποιεί διαδικασίες και διάφορους τύπους δράσης. Συντονίζει τις ατομικές και συμπληρωματικές συνεισφορές, διαμορφώνοντας έτσι μια διεπιστημονική προσέγγιση στην αγωγή του πολίτη. Επιπλέον, προετοιμάζει το έδαφος για την εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών και για τη δημιουργία των απαραίτητων συνεργασιών.

Η CESC συγκεντρώνει ποικίλα μέτρα με στόχο την προετοιμασία των μαθητών ώστε να ενεργούν και να συμβιώνουν, με σεβασμό στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, να κάνουν επιλογές και να ασκούν τα δικαιώματά τους ως πολίτες.

Η CESC:

  • 1. συμβάλλει στην αγωγή του πολίτη·
  • 2. καταρτίζει σχέδιο πρόληψης της βίας·
  • 3. προτείνει δράσεις για τη στήριξη των γονέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και την καταπολέμηση του αποκλεισμού· και
  • 4. καταρτίζει πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και αγωγής σε θέματα υγείας και πρόληψης επικίνδυνων συμπεριφορών.

Τομείς που καλύπτονται
Στο πλαίσιο της συνεχόμενης εκπαιδευτικής διαδρομής των μαθητών από την πρωτοβάθμια έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλύπτονται οι ακόλουθοι τομείς με μια ολιστική προσέγγιση:
πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα αγωγής του πολίτη και πολιτικής αγωγής·
πρόληψη της βίας (σωματική βλάβη ή παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που σχετίζεται με την προστασία των παιδιών, ρατσιστικές ή αντισημιτικές ενέργειες, σεξιστική ή ομοφοβική συμπεριφορά, σεξουαλική βία ή πρακτικές μύησης)·
αγωγή υγείας, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στην υπεύθυνη συμπεριφορά για την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένου του AIDS·
εκπαίδευση σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και σχέσεων·
πρόληψη των συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των εθιστικών συμπεριφορών (καταπολέμηση του καπνίσματος και της κατάχρησης αλκοόλ)·
εκπαίδευση στον τομέα των πρώτων βοηθειών·
εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και κινδύνου·
εκπαίδευση σε θέματα οδικής ασφάλειας·
εκπαίδευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Αρχεία
Detailed description
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Τοπική χρηματοδότηση