ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΑΓΓΛΙΑ

Οι επιλεκτικές υποτροφίες παρέχουν στήριξη σε μειονεκτούντες μαθητές που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υποτροφιών για ευάλωτα άτομα, με την ετήσια εφάπαξ αμοιβή για τη στήριξη των σπουδών για αγορά ειδών όπως ρουχισμός, βιβλία και λοιπός εξοπλισμός, μεταφορές, γεύματα, επισκέψεις μελέτης για μειονεκτούντα άτομα 16-18 ετών που δεν χαρακτηρίζονται ως ευάλωτα. Καλύπτουν επίσης τους νέους παραβάτες που δεν είναι υπό κράτηση.

Αρχεία
Short description
Σύνδεσμοι
Government website
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Secondary
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση