ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARE TO LEARN ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Το πρόγραμμα Care to Learn στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να συνδράμει στο κόστος των υπηρεσιών βρεφονηπιακής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης και του κόστους εγγραφής, της δοκιμαστικής περιόδου στον πάροχο υπηρεσιών φροντίδας για έως και 5 ημέρες, της διατήρησης της θέσης του παιδιού κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και της μεταφοράς του παιδιού στον χώρο του παρόχου υπηρεσιών φροντίδας. Το παρόν έγγραφο παρέχει μια σύντομη περιγραφή και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης αξιολόγησης του μέτρου.

Αρχεία
Short description
Σύνδεσμοι
Government website
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Secondary
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση