ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Aarhus στη Δανία σε συνεργασία με τη Ramboll Management Consulting διεξήγαν μια ευρείας κλίμακας τυχαιοποιημένη μελέτη - την πρώτη του είδους της στη Δανία - υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Η μελέτη εξέτασε τα αποτελέσματα τριών τύπων συστημάτων με δύο εκπαιδευτικούς μέσα στην τάξη και τον αντίκτυπο που θα είχε στην πρόοδο των μαθητών, την ευημερία τους και τη συμμετοχή τους στο σχολείο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και οι τρεις τύποι συστημάτων με δύο εκπαιδευτικούς παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα - αλλά με διαφορετικούς τρόπους.

Μια μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Aarhus επιχείρησε να εξετάσει τις επιπτώσεις τριών τύπων συστημάτων με δύο εκπαιδευτικούς μέσα στην τάξη για τους μαθητές.  Οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις ήταν:

  1. Η κλασική προσέγγιση δύο εκπαιδευτικών όπου ένα άτομο εκπαιδευμένο κατάλληλα από τον εκπαιδευτικό ασχολείται με την προετοιμασία και την εφαρμογή της διδασκαλίας σε συνεργασία με τον υπάρχοντα εκπαιδευτικό.
  2. Η χρήση ενός άλλου ατόμου που δεν έχει πτυχίο εκπαιδευτικού, με λιγότερο χρόνο προετοιμασίας, αλλά βρίσκεται στην τάξη σε περισσότερα μαθήματα από το παραδοσιακό σύστημα δύο εκπαιδευτικών.
  3. Ένας επαγγελματίας εκπαιδευτικός με ειδικές δεξιότητες που συμμετέχει στη διδασκαλία περιστασιακά και παρέχει καθοδήγηση στον υπάρχοντα εκπαιδευτικό.

Η επάρκεια των μαθητών αξιολογήθηκε μέσω των εθνικών εξετάσεων στα δανικά και τα μαθηματικά πριν και μετά την προσπάθεια. Επιπλέον, η ευημερία του κάθε μαθητή αξιολογήθηκε μέσω έρευνας με ερωτηματολόγιο πριν και μετά από την προσπάθεια.

Μια άλλη έρευνα που περιλάμβανε τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου μεταξύ των σχολικών διευθυντών σχετικά με την κατάργηση των αποκλεισμών στο σχολείο εξέτασε το κατά πόσο το σύστημα των δύο εκπαιδευτικών επηρέασε το περιεχόμενο και το εύρος της ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και το κατά πόσο στήριξε τους μαθητές. Άλλες τρεις έρευνες που περιλάμβαναν τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου εστίασαν στην εφαρμογή και την παρακολούθηση μεταξύ των διευθυντών των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των επιπλέον ατόμων στο σύστημα των δύο εκπαιδευτικών. Σκοπός των εν λόγω ερευνών ήταν να συνεισφέρουν με γνώση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το κάθε σχολείο υλοποίησε το σύστημα των δύο εκπαιδευτικών, καθώς και να δείξουν τον βαθμό στον οποίο τα συμμετέχοντα σχολεία ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες για τις ελάχιστες απαιτήσεις. Οι εν λόγω έρευνες με συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολογήθηκαν επίσης πριν και μετά την προσπάθεια.

Συνολικά, η προσπάθεια δείχνει πώς τα διαφορετικά συστήματα δύο εκπαιδευτικών μπορούν να βοηθήσουν με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες της μεμονωμένης τάξης, του σχολείου ή του δήμου.  

Αρχεία
Short description
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Δανία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση