Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Όπως σε ορισμένες άλλες χώρες, τα σχολεία στη Γαλλία παρέχουν γενικά έναν ειδικό χώρο για τους γονείς. Ο χώρος αυτός προσφέρει στους γονείς ευκαιρίες να συναντώνται με άλλους γονείς, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να ενημερώνονται καλύτερα για τα ζητήματα του σχολείου και να ενισχύουν τις σχέσεις τους με το προσωπικό του σχολείου.

Ο νόμος της 8ης Ιουλίου 2013 (Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013) έθεσε τη νομική βάση για τη δημιουργία ειδικής αίθουσας για τους γονείς (Espace parents) σε όλα τα σχολεία.

Παρατίθενται δύο παραδείγματα σχολείων που προσφέρουν ειδικό χώρο για τους γονείς. Το πρώτο είναι το δημοτικό σχολείο «Les Géraniums», στη Λυών, το οποίο διαθέτει έναν «Χώρο υποδοχής γονέων» (Lieu Accueil Parents, LAP) εδώ και περίπου 15 έτη. Το LAP είναι ένας φυσικός χώρος που είναι ανοικτός στους γονείς κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου. Οι κύριοι στόχοι του είναι:

 • η συμβολή στη βελτίωση των δεσμών μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών,
 • η αλλαγή των αρνητικών αμοιβαίων αντιλήψεων,
 • η προώθηση της συνεργασίας και της συμμετοχής των γονέων σε διάφορες σχολικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο του LAP υπάρχει διαθέσιμος κοινωνικός λειτουργός για οκτώ ώρες την εβδομάδα, ο οποίος διοργανώνει τακτικές δραστηριότητες για τους γονείς, όπως συναντήσεις για συγκεκριμένα ζητήματα, ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος, συναντήσεις με άλλους εκπαιδευτικούς και ενημέρωση από τις δημοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών τους στο σχολείο. Οι γονείς λαμβάνουν επίσης υποστήριξη από το προσωπικό του σχολείου (διευθυντής, εκπαιδευτικοί).

Οι γονείς μπορούν να επισκέπτονται το LAP ανά πάσα στιγμή, ενώ η αίθουσα χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους γονείς ως σημείο συνάντησης για συζητήσεις, ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με τον ρόλο τους ως γονέων μαθητών του σχολείου και την αλληλοϋποστήριξή τους. Επιπλέον, στην αίθουσα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος παιχνιδιού για τους γονείς που συνοδεύουν νήπια. Στην αίθουσα διατίθενται επίσης βιβλία, πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και πληροφορίες για πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή. Με τη βοήθεια του κοινωνικού λειτουργού, η αίθουσα χρησιμοποιείται για τη διοργάνωση συζητήσεων σχετικά με θέματα που αφορούν το σχολείο (π.χ. τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου) ή για τη διοργάνωση συναντήσεων με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (π.χ. μέλη του δικτύου των βοηθών διδασκαλίας μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, κοινωνικοί λειτουργοί ή ιατρικό προσωπικό). Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί διάφορες δράσεις στο πλαίσιο των οποίων οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στη σχολική ζωή, όπως: εργαστήρια μαγειρικής με σκοπό την παρασκευή και πώληση κέικ για τη χρηματοδότηση σχολικών δραστηριοτήτων, προετοιμασία σακιδίων για μαθητές που επιθυμούν να δανειστούν βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη (δραστηριότητα που έχει επίσης αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ανάγνωσης) και παράσταση κουκλοθέατρου, την οποία διοργανώνουν και παρουσιάζουν οι γονείς για τους μαθητές του σχολείου.

Στο Collège Schoelcher, επίσης στη Λυών, έχει δημιουργηθεί ένας χώρος «Espace Accueil Parents» (Χώρος Υποδοχής Γονέων). Η αίθουσα είναι ανοικτή στους γονείς των μαθητών του γυμνασίου καθώς και των πέντε δημοτικών σχολείων της γειτονιάς, ενώ ο κοινωνικός λειτουργός είναι ο ίδιος με αυτόν του LAP στο δημοτικό σχολείο Les Géraniums. Το γεγονός αυτό διευκολύνει την επίσκεψη των γονέων στην αίθουσα, καθώς έχουν ήδη εξοικειωθεί με τη συγκεκριμένη πρακτική από το δημοτικό σχολείο.
Η λειτουργία του χώρου για τους γονείς αποσκοπεί στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης των οικογενειών, στη διοργάνωση δραστηριοτήτων για την προώθηση της καλύτερης πληροφόρησης σε σχέση με το σχολείο και τη λειτουργία του, στην παροχή υποστήριξης για τη συμβουλευτική των μαθητών και στην προαγωγή των δημοκρατικών αξιών και της συμμετοχής στα κοινά. Στον χώρο για τους γονείς παρέχονται διάφορες δραστηριότητες. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

 1. Μαθήματα γλώσσας για ενήλικες (γαλλικά ως δεύτερη γλώσσα), από τμήματα αρχαρίων έως και τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν στους γονείς τη δυνατότητα να:
 • βελτιώσουν τα γαλλικά τους (κατανόηση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) προκειμένου να κατανοούν καλύτερα τα γραπτά έγγραφα σχετικά με τη σχολική φοίτηση των παιδιών τους και να συμμετέχουν στην προφορική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς·
 • κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, καθώς και τις προσδοκίες του και να βελτιώσουν τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς·
 • κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του σχολικού συστήματος προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τη σχολική φοίτηση των παιδιών τους·
 • κατανοήσουν τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας και της εφαρμογής τους στη γαλλική κοινωνία.

Στα χαρακτηριστικά της δράσης περιλαμβάνονται:

 • 5 ομάδες, 12-15 ατόμων, υπό την επίβλεψη έκτακτου προσωπικού, που κατέχει πτυχίο στα γαλλικά ως ξένη γλώσσα ή καθηγητών γυμνασίου·
 • παρακολούθηση διάρκειας 120 ωρών για ένα σχολικό έτος (ελάχιστο όριο 60 ωρών) με δυνατότητα εκ νέου εγγραφής το επόμενο έτος, με όριο 3 ετών·
 • δυνατότητα προετοιμασίας για το Αρχικό Δίπλωμα Γαλλικής Γλώσσας (DILF) και το Δίπλωμα Σπουδών Γαλλικής Γλώσσας Α1 (DELF A1), αλλά χωρίς χρηματοδότηση των διπλωμάτων·
 • δωρεάν συμμετοχή.
 1. Δραστηριότητες που σχετίζονται με θέματα υγείας:
 • συνεδρία με διαιτολόγο, με εργαστήριο μαγειρικής·
 • εργαστήριο φυσικής κατάστασης για μαμάδες·
 • εργαστήριο πρώτων βοηθειών.
 1. Εργαστήριο αγωγής του πολίτη: σε αυτό το εργαστήριο οι γονείς συνεργάζονται για την έκδοση εφημερίδας που εξετάζει ζητήματα αγωγής του πολίτη, π.χ. η χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο, η εξέλιξη της γειτονιάς, η ποιότητα της εκπαίδευσης και οι επιτυχίες των μαθητών μετά το σχολείο, η συμπεριφορά των μαθητών αφού εγκαταλείψουν το γυμνάσιο ή το σχολείο.
 2. Ιδιαίτερα μαθήματα (που συχνά παρέχονται από τους καθηγητές του γυμνασίου σε εθελοντική βάση), τα οποία παρέχουν μια εισαγωγή σε αντικείμενα όπως τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα γερμανικά και η πληροφορική (ΤΠ).
Αρχεία
Detailed description
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση