ΚΙΝΗΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

Τα κινητά κλιμάκια («Équipes mobiles») δημιουργήθηκαν με στόχο την παροχή στήριξης στα σχολεία για την αντιμετώπιση μιας σειράς παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Οι υπηρεσίες των «κινητών κλιμακίων» ζητούνται από τον φορέα σχολικής διοίκησης και μπορεί να σχετίζονται με: συστηματικές απουσίες και σχολική διαρροή· προβλήματα συμπεριφοράς· συγκρούσεις μεταξύ ενηλίκων· κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού· και υποστήριξη μαθητών, μελών του προσωπικού και διευθυντών σχολείων. Για πιο περίπλοκες καταστάσεις, τα «κινητά κλιμάκια» μπορεί να αποφασίσουν να παραπέμψουν την υπόθεση σε πιο αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα «κινητά κλιμάκια» αποτελούν εξωτερική υπηρεσία του σχολείου. Το «κινητό κλιμάκιο» μπορεί να παρέμβει μόνο σε επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην επικράτεια της Ομοσπονδίας Βαλονίας-Βρυξελλών και κατόπιν σχετικής γραπτής αίτησης του σχολείου. Ανάλογα με τα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, τα «κινητά κλιμάκια» εφαρμόζουν διάφορες δράσεις: σε περιπτώσεις συστηματικών απουσιών, οργανώνουν συναντήσεις με την οικογένεια, προκειμένου να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του σχολείου, ενώ, σε περίπτωση συγκρούσεων και εντάσεων στο σχολείο, εφαρμόζονται τεχνικές διαμεσολάβησης και επίλυσης συγκρούσεων.

Τα «κινητά κλιμάκια» μπορούν να βασίζονται σε ευρύ φάσμα επαγγελματιών και συνήθως αποτελούνται από πρώην εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, επαγγελματίες στον τομέα της πρόληψης της εγκληματικότητας κ.λπ. Ανάλογα με την περίπτωση, τα «κινητά κλιμάκια» αποφασίζουν αν θα εργαστούν ατομικά ή ομαδικά (τόσο με τους ενήλικες όσο και με τα παιδιά).

Αρχεία
Detailed description
Σύνδεσμοι
Ministry website (in French)
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Βέλγιο
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Ιδιωτική χρηματοδότηση