ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το Υπουργείο Παιδείας και Δεξιοτήτων της Ιρλανδίας προτείνει τη θέσπιση διαδικασιών στα σχολεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Ορισμένα βασικά στοιχεία είναι η διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος, η αποτελεσματική διεύθυνση, η κοινή αντίληψη για την έννοια του εκφοβισμού και των επιπτώσεών του, η ευαισθητοποίηση, οι στρατηγικές εκπαίδευσης και πρόληψης, η αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση των μαθητών, η υποστήριξη του προσωπικού των σχολείων, η συνεκτική έρευνα, η παρακολούθηση και η καταγραφή συμπεριφορών εκφοβισμού, καθώς και η συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής κατά του εκφοβισμού.

Αρχεία
Anti-bullying procedures
Σύνδεσμοι
Ministry website
Τύπος
Document
Χώρα
Ιρλανδία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Ατομική; Καθολική; Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Δ/Α

Ο παρόν πόρος είναι μέρος των παρακάτω τομέων/ υποτομέων :