POTHOLES - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Η πρωτοβουλία POTHOLES αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα σχολείων στην Ιρλανδία που προσεγγίζουν τις περιθωριοποιημένες οικογένειες πέρα από τις παραδοσιακές, τυπικές μεθόδους συμμετοχής. Η πρωτοβουλία POTHOLES ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011 με σκοπό να βοηθήσει τους γονείς με διαφορετικό υπόβαθρο και κουλτούρα να συναντηθούν με άλλους γονείς από το δικό τους σχολείο και παρόμοια σχολεία και να ανταλλάξουν εμπειρίες. Βασικός στόχος είναι η συμμετοχή γονέων οι οποίοι ενδεχομένως να αισθάνονται απομονωμένοι ή μη εξοικειωμένοι με το σχολικό σύστημα, η πιο ενεργός ανάμειξή τους στις σχολικές δραστηριότητες και τις αποφάσεις, καθώς και η εισαγωγή τους σε μια σειρά ευκαιριών μάθησης.

Πρόκειται για μια ομάδα που συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2011 από τους συντονιστές του Home School Community Liaison Scheme (HSCL, Σχέδιο Διασύνδεσης οικογένειας και σχολικής κοινότητας) των τριών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο West Tallaght: Killinarden Community School, Mount Seskin Community College και St. Aidan’s Community School. 

Η ομάδα διοργανώνει περιηγήσεις για γονείς κάθε 4-6 εβδομάδες σε περιοχές ιστορικού, κοινωνικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος. Το κόστος των εκδρομών καλύπτεται πλήρως από τον προϋπολογισμό του HSCL. Από κάθε σχολείο συμμετέχουν συνήθως 8-10 γονείς. Οι εκδρομές αποτελούν γενικά περιηγήσεις μισής ημέρας, προκειμένου οι γονείς να επιστρέψουν έγκαιρα ώστε να πάρουν τα μικρότερα παιδιά τους από το σχολείο. Οι προορισμοί θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μίας ώρας από το Tallaght. Στο τέλος του έτους οργανώνεται μια πιο αναλυτική ημερήσια εκδρομή. Στο τέλος της εκδρομής προσφέρεται συνήθως ένα ελαφρύ γεύμα. Κάθε εκδρομή περιλαμβάνει κάποια ξενάγηση και οι γονείς λαμβάνουν ορισμένες βασικές πληροφορίες ή ιστορικά στοιχεία καθώς και έντυπο υλικό για να πάρουν μαζί τους.

Στο πρόγραμμα POTHOLES απονεμήθηκε το βραβείο South Dublin County Social Inclusion Award το 2012. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 17 εκδρομές, κυρίως σε μουσεία ή σε άλλους χώρους πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος.

Στόχοι και αποτελέσματα της ομάδας

  • Να προσφέρει μια ευχάριστη και εποικοδομητική ημέρα στους πολυάσχολους γονείς
  • Να βοηθήσει τους γονείς με διαφορετικό υπόβαθρο και κουλτούρα να συναντηθούν με άλλους γονείς από το δικό τους σχολείο και παρόμοια σχολεία και να ανταλλάξουν εμπειρίες
  • Όλοι οι γονείς προσπαθούν να προσκαλέσουν άλλους, ειδικά τους γονείς που αισθάνονται απομονωμένοι, μειονεκτικά ή μοναχικά, στην επόμενη εκδρομή και να τους ενημερώσουν για τα οφέλη της συμμετοχής στην ομάδα
  • Να προσφέρει ένα ευχάριστο και χαλαρό εκπαιδευτικό περιβάλλον για ενήλικες
  • Να εισαγάγει τους γονείς σε άλλες ευκαιρίες και πρωτοβουλίες που μπορούν να προσφέρουν τα σχολεία
  • Οι γονείς μπορούν με τη σειρά τους να φέρουν τα παιδιά τους στα μέρη που έχουν επισκεφθεί με το πρόγραμμα POTHOLES και επίσης να συνοδεύσουν και να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς σε σημαντικές εκπαιδευτικές εκδρομές με μαθητές
  • Να διαμορφώσει μια βασική ομάδα γονέων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Tallaght για τη διοργάνωση άλλων δραστηριοτήτων γονέων
  • Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να αποκτήσουν πρόσβαση ή να ολοκληρώσουν την επίσημη εκπαίδευση
  • Το πρόγραμμα POTHOLES θα δώσει τη δυνατότητα στα σχολεία να διαμορφώσουν μια ομάδα γονέων για να συμβουλευτούν, να συμβάλλουν στη δημιουργία επιτροπών ή να ζητήσουν συμβουλές
  • Το πρόγραμμα POTHOLES θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των γονέων κατά την επικοινωνία/επαφή με το σχολείο και θα επιφέρει θετικότερα αποτελέσματα όσον αφορά τη σχολική φοίτηση των παιδιών τους.

 

Το μέλλον

Αυτή η ομάδα είχε εξαιρετική επιτυχία. Οι γονείς απολαμβάνουν τις εκδρομές και κάθε ένας από τους στόχους κατέληξε να αποτελέσει ένα απτό αποτέλεσμα για πολλούς γονείς. Οι γονείς κινητοποιούνται και συμμετέχουν σε κάθε πτυχή της ομάδας και λίγοι, άν όχι κανένας, χάνουν κάποια εκδρομή. Τα μέλη δηλώνουν σαφώς ότι μαθαίνουν με ευχάριστο και εύκολο τρόπο. Δικτυώνονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους σε σχέση με τη στήριξη, τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές ευκαιρίες στην κοινότητα. Ορισμένοι γονείς δήλωσαν ότι η ομάδα έχει αλλάξει τη ζωή τους. Πολλοί από τους γονείς συναντώνται πλέον εβδομαδιαίως στο σχολείο για να πιουν τσάι και να συζητήσουν.

Οι γονείς διαχειρίζονται και οργανώνουν πλέον την ομάδα. Επιπλέον, ξεκίνησαν εβδομαδιαίες συναντήσεις προκειμένου να καταρτίσουν ένα σχέδιο με εικόνες και κείμενο που συνοψίζει την ιστορία, τις λειτουργίες και τα οφέλη της ομάδας για τα μέλη της. Πολλοί γονείς δήλωσαν σε αυτό το πλαίσιο ότι έχουν γράψει για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, ενώ έχουν μιλήσει ανοικτά με άλλους γονείς για πρώτη φορά στη ζωή τους. Η ομάδα αποτέλεσε επίσης μια πλατφόρμα για πολλούς γονείς προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση ή να συμμετέχουν σε άλλα μαθήματα, δραστηριότητες, επιτροπές, υπηρεσίες ή ευκαιρίες στο σχολείο ή τις κοινότητες στις οποίες ανήκουν.

Τα σχολεία δαπανούν σήμερα περίπου 900 EUR ετησίως για να πραγματοποιήσουν αυτές τις εκδρομές. Αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε περιοχή, είναι απλό και ωφέλιμο για τα άτομα, τις οικογένειες, την κοινότητα και τα σχολεία.

Σύνδεσμοι
School website
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Ιρλανδία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση