ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΜΑ

Οι αίθουσες μελέτης (Tanoda) δημιουργήθηκαν με τη στήριξη κοινοτικών πόρων στην Ουγγαρία τη δεκαετία του 1990, με στόχο την παροχή στήριξης σε μειονεκτούντες μαθητές και μαθητές Ρομά. Οι αίθουσες μελέτης προσφέρουν ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών για την υποστήριξη των νέων, με επίκεντρο τη μάθηση. Οι αίθουσες μελέτης προσφέρουν εκπαιδευτική υποστήριξη, πλούσια εξωσχολικά προγράμματα σπουδών και επιπλέον υποστήριξη σε άλλους τομείς, εάν χρειαστεί. Στην αίθουσα μελέτης οι μαθητές λαμβάνουν βοήθεια με τις εργασίες τους, εργάζονται ομαδικά και αναπτύσσουν δεξιότητες μάθησης και ομαδικού πνεύματος.

Στην Ουγγαρία, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα έγινε ιδιαίτερα επιλεκτικό τη δεκαετία του 1990, οι ευκαιρίες μάθησης για τους μειονεκτούντες μαθητές και τους μαθητές Ρομά είναι περιορισμένες σε σύγκριση με την πλειοψηφία των μαθητών. Τα σχολεία όπου φοιτούν μειονεκτούντες μαθητές και μαθητές Ρομά βρίσκονται συνήθως σε απομακρυσμένες περιοχές στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Οι συνθήκες από άποψη υποδομών, οικονομικών και ανθρώπινων πόρων των συγκεκριμένων σχολείων θεωρούνται αδύναμες.

Τη δεκαετία του 1990, θεσπίστηκε ένα πειραματικό μοντέλο οργανωμένης μάθησης εκτός σχολείου από ορισμένους νέους εκπαιδευτικούς και δικηγόρους. Σκοπός τους ήταν η υποστήριξη των μειονεκτούντων μαθητών και των μαθητών Ρομά για την προετοιμασία τους ώστε να συμμετέχουν στις απολυτήριες εξετάσεις (12η τάξη) που τους επιτρέπουν να προχωρήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από το 2004 και στο εξής, οι κοινοτικοί πόροι χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία «αιθουσών μελέτης» σε μειονεκτούσες μικρές περιφέρειες και οικισμούς εντός της χώρας. Στόχος των συγκεκριμένων προγραμμάτων ήταν η εξασφάλιση καλύτερων σχολικών επιδόσεων, ο περιορισμός των εμποδίων στη μάθηση και η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας των μαθητών. 

Η αίθουσα μελέτης αποτελεί έναν κοινοτικό χώρο που βασίζεται στις τοπικές ανάγκες, την εθελοντική συμμετοχή των νέων, την οποία διαχειρίζεται ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, με ανεξάρτητη υποδομή. Προσφέρει πολύπλοκες υπηρεσίες, δίνοντας έμφαση στη συνολική προσωπική ανάπτυξη, η οποία διαφορετικά δεν θα είναι διαθέσιμη για ορισμένα παιδιά και νέους που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας.

Βασικοί στόχοι των αιθουσών μελέτης είναι οι εξής: βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών· παροχή ενός χώρου μελέτης στους μειονεκτούντες μαθητές· ενσωμάτωση των γονέων Ρομά στην κοινότητα· εντοπισμός και υποστήριξη των προικισμένων παιδιών· περιορισμός του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της επανάληψης των τάξεων και της ανεργίας· ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων για την απασχόληση· βελτίωση της πολιτιστικής ζωής· παροχή εξωσχολικών δραστηριοτήτων για μειονεκτούντες νέους· προσφορά απασχόλησης σε εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης· ενίσχυση των δεσμών μεταξύ σχολείων και κοινότητας· παροχή κατάρτισης στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς· προσφορά καθοδήγησης και γευμάτων στους μαθητές.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Ουγγαρία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση