ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΡΟΜΑ

Ο οδηγός «Guide for working with Roma Families towards achieving the success of their children at school» (Οδηγός για τη συνεργασία με τις οικογένειες των Ρομά για την επιτυχή εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους στο σχολείο), που καταρτίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Roma Families Get Involved» (Προώθηση συμμετοχής των οικογενειών Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία), διατίθεται στα αγγλικά καθώς και στις γλώσσες των χωρών που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Ισπανία). Ο οδηγός έχει ως στόχο να παρέχει καθοδήγηση στους επαγγελματίες που εργάζονται προκειμένου να ενισχύσουν τη συμμετοχή των οικογενειών Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους. Παρουσιάζει ένα μεθοδολογικό εργαλείο για την παρέμβαση με τις οικογένειες Ρομά στο σχολικό περιβάλλον και προτείνει δράσεις για την υπέρβαση των κοινών εμποδίων, παραδείγματα ορθών πρακτικών, προειδοποιήσεις και πρακτικές προς αποφυγή. Εξετάζει επίσης το προφίλ και τις ικανότητες των επαγγελματιών που εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα.

Αρχεία
Guide for working with Roma families
Σύνδεσμοι
Project website
Τύπος
Document
Χώρα
Βουλγαρία; Ισπανία; Ουγγαρία; Ρουμανία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Δ/Α